Oikeushallinnon verkkotutkinto nousi VAMKin menestykseksi yhteishaussa

Oikeushallinnon verkkotutkinto nousi VAMKin menestykseksi yhteishaussa

Kevään yhteishaussa menestykseksi nousi virtuaalisesti suoritettava oikeushallinnon uutuustutkinto. Vaasan ammattikorkeakouluun saapui yhteensä 3 294 hakemusta, mikä tarkoittaa noin viiden prosentin kasvua viime vuodesta. Valtakunnallisesti trendi on laskusuuntainen, sillä hakemuksia jätettiin 20 000 vähemmän kuin viime vuonna.

Tänä vuonna yhdeksi VAMKin suosituimmaksi tutkinnoksi kevään toisessa yhteishaussa nousi oikeushallinnollinen liiketalouden tradenomin tutkinto, jonka voi opiskella ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa. Hakemuksia tutkintoon jätettiin yhteensä 490 kappaletta. Suosituin tutkinto oli jälleen päivätoteutuksena järjestettävä liiketalouden tradenomitutkinto 592 hakemuksella.

Sote-alalta erityisen suosituksi nousi tutusti sosionomin tutkinto, johon jätettiin 380 hakemusta. Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista kiinnosti eniten sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.

Tekniikan tutkinnot kiinnostavat hakijoita

Tekniikan alalla suosituin insinöörin AMK-tutkintoon johtava koulutus oli viime vuosien tapaan tietotekniikan päivätoteutuksena suoritettava koulutus.

– Tekniikan aloista monet insinöörin tutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosista, esimerkiksi energiatekniikassa sekä sähkö- ja automaatiotekniikassa hakijamäärät ovat kasvaneet yli puolella, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola.

Sähkö- ja automaatiotekniikka sekä tietotekniikka kiinnostivat tänä vuonna hakijoita erityisen paljon monimuotototeutuksina, joissa tutkinto opiskellaan joustavasti työn ohessa. Nämä hakukohteet olivat myös erityisen vetovoimaisia hakijoiden mielestä eli hakijat olivat valinneet ne todennäköisemmin ensisijaisiksi hakukohteikseen.

– Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutus tukee Vaasan alueen teollisuuden kehitystä. Lisäksi monimuotokoulutus mahdollistaa jo työssä käyvien osaamisen kehittämisen, korostaa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Kevään toisessa yhteishaussa VAMKissa oli haettavana 13 AMK-tutkintoon johtavaa ja neljä ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.