Yhdessä menestykseen – VAMK auttaa yrityksiä kehittymään

Yhdessä menestykseen – VAMK auttaa yrityksiä kehittymään

Vuosi 2023 on Vaasan ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan kehittämisen vuosi. Yrityksiä ja organisaatioita sparraamassa ja niiden kilpailukykyä kehittämässä on palveluliiketoiminnan päällikön lisäksi neljä asiakkuusvastaavaa VAMKin eri osaamisaloilta.

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä asemassa alueen yritysten kasvun suhteen, erityisesti käytännönläheisten ammattiosaajien kouluttajana ja jatkokouluttajana. Erilaisten räätälöityjen tilauskoulutusten ja henkilöstön täydennyskoulutusten lisäksi VAMK tarjoaa Vaasan seudun yrityksille asiantuntija-apua ja konsultointia tuotteiden, palveluiden sekä organisaation kehittämiseen. Myös erilaiset opiskelijayhteistyöprojektit ovat hyvä esimerkki yhteistyöstä, joka hyödyttää niin yrityksiä ja opiskelijoita kuin korkeakouluakin.

Monitieteellisyydestä uutta näkökulmaa yritysyhteistyöhön

Vuosi 2023 on Vaasan ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan kehittämisen vuosi ja kehitystyötä luotsaamassa on vuoden alussa palveluliiketoiminnan päällikkönä aloittanut Jenna Puska. VAMKilla on pitkät perinteet palveluliiketoiminnassa, mutta Puska pyrkii löytämään tapoja, joilla VAMK voi vastata vielä paremmin alueen yritysten tarpeisiin.

”Tavoitteena on pystyä palvelemaan nykyisiä yhteistyökumppaneitamme paremmin ja luoda pohjaa kasvulle organisaatiossamme”, kertoo Jenna Puska.

Uuden palveluliiketoiminnan päällikön myötä nimitettiin myös neljä asiakkuusvastaavaa yritysyhteistyön vastuuhenkilöiksi. Asiakkuusvastaavat edustavat VAMKin koulutusyksiköitä ja he ovat Kalle Hällfors tekniikasta, Sari Saarikoski liiketaloudesta, Pirita Setälä sosiaali- ja terveysalalta sekä Tommi Siljamäki muotoilukeskus MUOVAsta. Palveluliiketoiminnan päällikön lisäksi asiakkuusvastaavilla on tärkeä rooli yritysyhteistyön kehittämisessä sillä he ovat alojensa asiantuntijoita ja tuntevat erityisesti oman alansa kasvukriteerit ja tarpeet.

”Muuttuva maailma tuo uusia haasteita yritystoimintaan ja monimutkaisten ongelmien ratkaisu saatetaankin löytää eri koulutusyksiköiden monitieteellisellä yhteistyöllä. Tämä luo mahdollisuuksia sekä yrityksille että opiskelijoille syvemmin ymmärtää oman alansa mahdollisuudet”, sanoo Puska ja jatkaa: ”Esimerkiksi sosiaalialan tulevaisuuden haasteisiin ratkaisu saattaa löytyä liiketalouden osaamisesta tai tekniikasta. Myös muotoilun näkökulma ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ymmärtäminen tuovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia tekniikan puolelle.”

Lisätietoja VAMKin yrityspalveluista antaa palveluliiketoiminnan päällikkö Jenna Puska

Email: jenna.puska@vamk.fi

Puhelin: +358 50 4724 330

Lue lisää VAMKin palveluista yrityksille

Tunnisteet

tilauskoulutuspalveluliiketoimintayritysyhteistyö