Arjen sankari

  Sosionomi, AMK

  210 op – 3,5 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 45 op | Aloituspaikat: 40


  Haluatko oppia auttamaan ihmisiä luontevasti halki elämän kirjon?

  sosionomi.png
  Ihmisten tukemista

  Sosionomin koulutuksessa opit oman luonteesi vahvuudet ihmisten tukemisessa.

  sosionomi.png
  Vahva käytännön pohja

  Sosionomin koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

  sosionomi.png
  Monikulttuurisesti

  Sosionomin koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

  Sosionomin koulutukseen sisältyy...

  ...monikulttuurisuutta, varhaiskasvatusta, sosiaalityötä ja kuntouttavaa työtä tukevia opintoja. Työtä tehdään ihmisten arjessa ja usein eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Työelämään lähdetään osaajina, sillä noin viidennes opinnoista on työharjoittelua alan organisaatioissa ja yrityksissä.

  Sinustako sosionomi?

  Sosionomi auttaa elämän solmukohdissa


  Sosionomina vahvistat ihmisten elämänhallintataitoja sekä tuet asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaina voi olla taustoiltaan hyvinkin monenlaisia ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa, jolloin valttina työssä on ammattitaidon lisäksi oma persoonasi.

  VAMKissa saat hyvän pohjan sosiaalialan kasvatustyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön. Koulutuksessa:

  • perehdyt yksilö- ja ryhmäohjaukseen
  • opit ohjaamaan ja organisoimaan projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyötä
  • kartutat varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista

  VAMKin sosionomikoulutuksessa painotetaan monikulttuurisuuden oppimista.

  Sosionomikoulutuksessa opit taitoja, joiden avulla edistetään eri kulttuureista tulevien ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta, rinnakkaiseloa ja kotoutumista. Vaasa on Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja, joten pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä.

  Tarpeellisia taitoja maailmalta

  Työnantajien arvostamia taitoja on mahdollista opiskella myös ulkomailla. Koko lukukauden kestävien vaihto-opintojen lisäksi voit osallistua lyhyemmille opintojaksoille, jolloin opiskelet viikon ajan valittua teemaa kohdemaan opiskelijoiden kanssa. Myös VAMKin opettajat tekevät tiiviisti yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa, joten omalla kampuksella vierailee opettajia ja opiskelijoita yhteistyökouluista.

  Opiskelijat ovat osallistuneet intensiiviopintojaksoille esimerkiksi Tsekeissä, Englannissa ja Espanjassa.  Sosionomikoulutuksen sisältö

  VAMKin sosionomikoulutuksessa harjoittelet alan ammattilaiseksi ryhmissä. Tiimissä opit sosionomin ammatissa tärkeitä taitoja, kuten itsepohdintaa, myötäelämistä ja erilaisten tilanteiden hallintaa.

  Panostamme lähiopetukseen koska ilman sitä ei synny osaavia sosionomeja.

  Erilaisissa projekteissa ja hankkeissa opiskellaan alan teorioita sekä niiden soveltamista käytännön työhön. Projekteissa opit tiimitaitoja ja tutustut alan työnantajiin.

  Uskoa omaan osaamiseen

  Sosionomikoulutukseen kuuluu kolme laajaa työharjoittelua, eli olet harjoittelussa noin viidenneksen koko opiskeluajasta. Harjoittelua on mahdollista suorittaa joko kotipaikkakunnallasi, opiskelukaupungissa tai ulkomailla.

  Harjoittelujen myötä näet, mitä työ käytännössä on, ja pystyt valitsemaan itsellesi sopivimman suuntautumisvaihtoehdon.

  Koulutuksessa voit suuntautua tiettyjen asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön:

  • varhaiskasvatus lasten parissa
  • oppilashuolto
  • lastensuojelu
  • vanhustyö
  • päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö
  • rikosseuraamusalan työ
  • nuorisotyö tai
  • vammaistyö.

  Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma

  Sosiaalialan asiantuntijaksi

  Sosionomina työskentelet asiakkaan arjessa, erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Olet myötäelävä, vastuuntuntoinen ja osaat kuunnella.

  Innovatiivisuutta, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja tarvitset erilaisten asiakkaiden ja tilanteiden hallintaan. Pystyt hahmottamaan kokonaisuuksia, ja osaat tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • varhaiskasvatuksen opettaja (tutkinto tulee olla suoritettuna 31.7.2023 mennessä)
  • perhetyöntekijä
  • sosiaaliohjaaja
  • lastensuojelun ohjaaja
  • kotipalvelun ohjaaja
  • kehitysvammaistenohjaaja
  • projektijohtaja

  Jo valmistuneille ja työkokemusta hankkineille sosionomeille VAMKissa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto.
  Opiskelijat esittelyssä

  Jenna_Laitila_paksu-kehys.jpg
  Jenna Laitila

  Haluan olla mukana luomassa nuorille parempaa aikuiselämää kuin mitä heidän lapsuutensa on ollut. "

  Lue Jennan tarina

  Sofia-Koskela_fix_pieni.jpg
  Sofia Koskela

  " VAMK erottautuu juuri työelämälähtöisyydellä muista oppilaitoksista. Mieleen ovat jääneet erityisesti kurssit, jotka on suunniteltu ja toteutettu yhdessä jonkin työelämän toimijan kanssa. "

  Lue Sofian tarina

   
   

  Fiilistele videoiden parissa

  Hae opiskelemaan

  Tutustu lisää sosionomikoulutukseen (päivätoteutus) osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun

  Varjoteatteria lapsille

  Yhteistyötä tehdään paljon myös sosiaalialan työnantajien kanssa eli pääset osallistumaan työelämästä kumpuaviin käytännönläheisiin projekteihin ja hankkeisiin. Sosionomiopiskelijat ovat olleet esimerkiksi tekemässä päiväkotilapsille varjoteatteria, jonka avulla käsiteltiin erilaisuuden ymmärrystä, hyväksyntää ja empatiaa.

  Katso koko video