Arjen sankari

  Sosionomi, AMK

  Sosionomin koulutukseen sisältyy monikulttuurisuutta, varhaiskasvatusta, sosiaalityötä ja kuntouttavaa työtä tukevia opintoja. Työtä tehdään ihmisten arjessa ja usein eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Työelämään lähdetään osaajina, sillä noin viidennes opinnoista on työharjoittelua alan organisaatioissa ja yrityksissä.

  210 op – 3,5 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 45 op | Aloituspaikat: 40

  Haku päiväopintoihin: Kevät 2021

  Seuraava haku: 17.3.–31.3.2021


  Haluatko oppia auttamaan ihmisiä luontevasti halki elämän kirjon?

  sosionomi.png
  Ihmisten tukemista

  Sosionomin koulutuksessa opit oman luonteesi vahvuudet ihmisten tukemisessa.

  sosionomi.png
  Vahva käytännön pohja

  Sosionomin koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

  sosionomi.png
  Monikulttuurisesti

  Sosionomin koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

  Sinustako sosionomi?

  Sosionomi auttaa elämän solmukohdissa


  Sosionomina vahvistat ihmisten elämänhallintataitoja sekä tuet asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaina voi olla taustoiltaan hyvinkin monenlaisia ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa, jolloin valttina työssä on ammattitaidon lisäksi oma persoonasi.

  VAMKissa saat hyvän pohjan sosiaalialan kasvatustyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön. Koulutuksessa:

  • perehdyt yksilö- ja ryhmäohjaukseen
  • opit ohjaamaan ja organisoimaan projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyötä
  • kartutat varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista

  VAMKin sosionomikoulutuksessa painotetaan monikulttuurisuuden oppimista.

  Sosionomikoulutuksessa opit taitoja, joiden avulla edistetään eri kulttuureista tulevien ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta, rinnakkaiseloa ja kotoutumista. Vaasa on Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja, joten pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä.

  Tarpeellisia taitoja maailmalta

  Työnantajien arvostamia taitoja on mahdollista opiskella myös ulkomailla. Koko lukukauden kestävien vaihto-opintojen lisäksi voit osallistua lyhyemmille opintojaksoille, jolloin opiskelet viikon ajan valittua teemaa kohdemaan opiskelijoiden kanssa. Myös VAMKin opettajat tekevät tiiviisti yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa, joten omalla kampuksella vierailee opettajia ja opiskelijoita yhteistyökouluista.

  Opiskelijat ovat osallistuneet intensiiviopintojaksoille esimerkiksi Tsekeissä, Englannissa ja Espanjassa.  Fiilistele videoiden parissa

  Sosionomikoulutuksen sisältö

  VAMKin sosionomikoulutuksessa harjoittelet alan ammattilaiseksi ryhmissä. Tiimissä opit sosionomin ammatissa tärkeitä taitoja, kuten itsepohdintaa, myötäelämistä ja erilaisten tilanteiden hallintaa.

  Panostamme lähiopetukseen koska ilman sitä ei synny osaavia sosionomeja.

  Erilaisissa projekteissa ja hankkeissa opiskellaan alan teorioita sekä niiden soveltamista käytännön työhön. Projekteissa opit tiimitaitoja ja tutustut alan työnantajiin.

  Uskoa omaan osaamiseen

  Sosionomikoulutukseen kuuluu kolme laajaa työharjoittelua, eli olet harjoittelussa noin viidenneksen koko opiskeluajasta. Harjoittelua on mahdollista suorittaa joko kotipaikkakunnallasi, opiskelukaupungissa tai ulkomailla.

  Harjoittelujen myötä näet, mitä työ käytännössä on, ja pystyt valitsemaan itsellesi sopivimman suuntautumisvaihtoehdon.

  Koulutuksessa voit suuntautua tiettyjen asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön:

  • varhaiskasvatus lasten parissa
  • oppilashuolto
  • lastensuojelu
  • vanhustyö
  • päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö
  • rikosseuraamusalan työ
  • nuorisotyö tai
  • vammaistyö.

  Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma

  Sosiaalialan asiantuntijaksi

  Sosionomina työskentelet asiakkaan arjessa, erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Olet myötäelävä, vastuuntuntoinen ja osaat kuunnella.

  Innovatiivisuutta, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja tarvitset erilaisten asiakkaiden ja tilanteiden hallintaan. Pystyt hahmottamaan kokonaisuuksia, ja osaat tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • varhaiskasvatuksen opettaja (tutkinto tulee olla suoritettuna 31.7.2023 mennessä)
  • perhetyöntekijä
  • sosiaaliohjaaja
  • lastensuojelun ohjaaja
  • kotipalvelun ohjaaja
  • kehitysvammaistenohjaaja
  • projektijohtaja

  Jo valmistuneille ja työkokemusta hankkineille sosionomeille VAMKissa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto.
  Hae opiskelemaan

  Tutustu lisää sosionomikoulutukseen (päivätoteutus) osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun

  Opiskelijat kertovat

  ”Yksi elämäni parhaimmista kokemuksista”

  Jessica Nygårdin unelmien työ tarjoaa sopivasti haasteita ja monipuolisuutta: työssä pääsee kohtaamaan ihmisiä, edistämään heidän hyvinvointiaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

  Miksi VAMKiin?

  Olin kuullut paljon hyvää VAMKista. Tykkäsin ajatuksesta, että VAMK on juuri sopivan kokoinen koulu, jossa verkostoituminen olisi helppoa. Pidin myös tärkeänä sitä, että opettajat tuntevat henkilökohtaisesti opiskelijansa. Lisäksi olin kuullut VAMKin kansainvälisyydestä ja yhteistyöstä useiden eri eurooppalaisten koulujen kanssa.

  Ensimmäinen koulupäiväsi VAMKissa?

  Tutorit auttoivat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ensimmäisen viikon aikana, kierrättivät meitä koulussa, kertoivat käytännön asioista ja auttoivat minkä tahansa ongelman kanssa. Tietysti sitä aluksi mietti, että löytyykö koulusta samanhenkisiä kavereita. Jännittäminen osoittautui turhaksi: koulusta löytyi juuri oikeat ihmiset. Sopeutuminen oli mielestäni tosi helppoa.

  Missä olet ollut harjoittelussa?

  Opintoni alkavat olla loppusuoralla, joten olen suorittanut kaikki harjoitteluni. Ensimmäinen oli päiväkodissa ja toinen Englannissa nuorille suunnatussa organisaatiossa, joka tarjoaa opetusta valtavirran koulutuksesta pudonneille nuorille. Kolmannen harjoittelun suoritin vastaanottokeskuksessa ja viimeisen liikuntavirastossa liikunnanohjaajana.

  Kokemuksesi harjoittelusta?

  Harjoittelu on mielestäni todella hieno tapa tutustua käytännön työhön ja peilata koulussa opittuja asioita. Koen, että meistä opiskelijoista tulee paljon parempia työntekijöitä, kun pääsemme mukaan oikeaan työelämään opiskelujen aikana. VAMKin opettajilla on hyvät yhteydet työpaikkoihin, ja koska he ovat tehneet paljon yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, on paikkoja helposti saatavilla. Johonkin harjoittelupaikkaan saattoi suhtautua aluksi aika skeptisesti, mutta harjoittelun alettua työ olikin mahtavaa. Harjoittelujen kautta olen saanut myös töitä.

  Kävitkö vaihdossa?

  Olin Derbyssä, Englannissa vaihdossa vajaa puoli vuotta. Kokemus oli yksi elämäni parhaimmista. Suoritin paikallisessa yliopistossa muutaman kurssin, VAMKin opintoja etänä sekä samaan aikaan harjoittelun. Vaikka vaihto voidaankin nähdä ”opintoreissuna”, oli se vielä paljon enemmän. Opin valtavasti itsestäni, sain paljon uudenlaista itseluottamusta, kielitaitoni kehittyi hurjasti, pääsin matkustelemaan sekä näkemään ihan uudenlaisia paikkoja sekä sain uusia kavereita.

  Mieleenpainuvinta opintojen varrelta?

  Ehdottomasti ulkomaanreissut: vaihto Englantiin sekä opintomatkat Viroon ja Espanjaan. Myös tutorina toimiminen on jäänyt vahvasti mieleen. Se on auttanut verkostoitumaan omassa koulussa, tuonut mukanaan paljon kavereita ja sellaisia kokemuksia, mikä on tehnyt koko opiskeluajasta mitä parhaimman!

  Mitä mieltä opinnoista?

  Eri kurssit tukevat hyvin toisiaan, mikä helpottaa opiskelua todella paljon. Monipuoliset kurssien suoritustavat auttavat teorian ymmärtämisessä ja edistävät ryhmätyötaitoja, jotka ovat oleellisessa roolissa työelämässä. Koska opettajilla on hyvät yhteydet työelämään, opinnot ovat ajan tasalla ja vastaavat työelämän vaatimuksia. Kursseilla keskustellaan paljon sen hetkisistä uutisista ja painotetaan yleistä keskustelua ja mielipiteiden julkituomista. Näin opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia asioihin ja oppivat tarkastelemaan asioita lintuperspektiivistä. Se auttaa niin työelämässä kuin elämässä yleensä.

  Parasta Vaasassa?

  Vaasa on iso opiskelijakaupunki, jossa kaikki korkeakoulut sijoittuvat samalle alueelle. Opiskelijoita on paljon, muttei kuitenkaan liikaa, ja sitä kokee tietynlaista yhteisöllisyyttä kuulumalla tähän joukkoon. Vaasassa on helppo liikkua, sillä välimatkat ovat melko lyhyet. Puistoja on runsaasti ja ulkoilureittejä ja harrastusmahdollisuuksia on paljon.

  Tulevaisuudensuunnitelmasi?

  Sosionomi saa laajan koulutuksen, mikä mahdollistaa työskentelemisen useiden eri ihmisryhmien kanssa. Työllisyysnäkymät ovat todella hyvät, sillä maailmassa tulee aina olemaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Tällä hetkellä liikunnallinen ala tuntuu juuri itselle sopivalta. Aika lähellä unelmien työpaikkaa ollaan, kun siihen yhdistyy vielä käytännön työn lisäksi hallinnollinen puoli.

  Jessica Nygård


  Varjoteatteria lapsille

  Yhteistyötä tehdään paljon myös sosiaalialan työnantajien kanssa eli pääset osallistumaan työelämästä kumpuaviin käytännönläheisiin projekteihin ja hankkeisiin. Sosionomiopiskelijat ovat olleet esimerkiksi tekemässä päiväkotilapsille varjoteatteria, jonka avulla käsiteltiin erilaisuuden ymmärrystä, hyväksyntää ja empatiaa.

  Katso koko video