Kyberturvallisuus-hanke

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Kyberturvallisuuskoulutuksen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen korkeakouluissa

Hankkeen kesto: 1.9.2023 - 31.12.2025

Päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankepartnerit: VAMK, TAMK, Savonia, Turku AMK, Laurea, Centria, Kajaanin AMK, Karelia, Lapin AMK, Metropolia, Oulu AMK, Xamk, Polamk

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 1 180 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Tero Ulvinen, Lehtori (Liiketalous)

puh. +358 207 663 644, tero.ulvinen@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/57/522/2022

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Digitalisaatio ja muutokset turvallisuusympäristössä haastavat koko koulutuskenttää kyberturvallisuuden osaamisvajeen paikkaamiseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulujen keskinäistä kyberturvallisuuskoulutukseen liittyvää yhteistyötä, lisätä koulutuksen määrällistä tarjontaa, opettajien ja ohjaajien osaamista sekä kyberturvallisuuden osaajien määrää vastaamaan digitalisaation ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Digitalisaation aiheuttamat teknologia- ja osaamisvaateet sekä muutokset turvallisuusympäristössä korostavat kyberturvallisuuden valmiuksien ja osaamisen kehittämisen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta. Kyberturvallisuusosaajien ja osaamisen puute haastaa koulutuskentästä erityisesti korkeakouluja paikkaamaan osaamisvajetta, josta erityisesti kyberalan yritykset kärsivät ja joka niissä koetaan merkittävimmäksi kasvun hidasteeksi.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulujen keskinäistä kyberturvallisuuskoulutukseen liittyvää yhteistyötä, lisätä koulutuksen määrällistä tarjontaa, opettajien ja ohjaajien osaamista sekä kyberturvallisuuden osaajien määrää vastaamaan digitalisaation ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Hankkeen tulostavoitteet ovat:

  1. Korkeakoulut ovat tuottaneet yhteistyössä kehitettyjä, työelämän eri alojen tarpeisiin vastaavia kyberturvallisuuden opintokokonaisuuksia tutkinto-opiskelijoille.
  2. Muille kuin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille suunnattuja kyberturvallisuuden opintoja on kehitetty työelämän eri alojen tarpeisiin.
  3. Korkeakoulujen kesken on sovittu ja otettu käyttöön toimintamalli yhteisen kyberturvallisuuskoulutuksen tarjonnasta ja yhteistä koulutustarjontaa on pilotoitu.
  4. Kyberturvallisuuden korkeakoulutusta kehittävä, koordinoiva ja toteuttava yhteistyöverkosto on perustettu ja se on aloittanut toimintansa yhteiseen suunnitelmaan perustuen.

Tulokset

Hankkeen päättymiseen mennessä on konsortion työ tuottanut seuraavat tulokset:

1. Korkeakoulut ovat tuottaneet yhteistyössä kehitettyjä, työelämän eri alojen tarpeisiin vastaavia kyberturvallisuuden opintokokonaisuuksia tutkinto-opiskelijoille.
2. Muille kuin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille suunnattuja kyberturvallisuuden opintoja on kehitetty työelämän eri alojen tarpeisiin.
3. Korkeakoulujen kesken on sovittu ja otettu käyttöön toimintamalli yhteisen kyberturvallisuuskoulutuksen tarjonnasta ja yhteistä koulutustarjontaa on pilotoitu.
4. Kyberturvallisuuden korkeakoulutusta kehittävä, koordinoiva ja toteuttava yhteistyöverkosto on perustettu ja se on aloittanut toimintansa yhteiseen suunnitelmaan perustuen.

Osana hankkeen työpakettia TP4 levitetään hankkeen tuloksia, jolloin viimeistään koko korkeakoulukenttä ja muu työelämä tulee tietoiseksi hankkeessa kehitetystä koulutustarjonnasta ja siihen liittyvistä yhteistyömalleista

Vamk logo

Turku amk