ProPRECIKEM

Mavi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: ProPRECIKEM

Hankkeen kesto: 12.8.2019 - 31.12.2022

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: MaVi

Kokonaisbudjetti: 293 958 €

Hankekoodi: 101851

Alusta: Smart Industry

Kieli: Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Aikaisempien PRECIKEM-hankkeiden tavoite on ollut kehittää kohdennettuja kemiallisia metodeja, jotka tähtäävät siihen, että viljelijät voisivat jatkossakin käyttää happamia sulfaattimaita elitarviketuotannossa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. PRECIKEM-hankkeessa kehitettiin uusi menetelmä viljelykäytössä olevien happamien sulfaattimaiden aiheuttamien vesistöongelmien ratkaisuun. Menetelmässä kehitettiin eteenpäin jo käytössä olevaa altakastelutekniikkaa sekoittamalla altakasteluveteen erittäin hienojakoista kalkkia ja turvetta, ja pumppaamalla suspensio salaojaputkistoon. ProPRECIKEM-hankkeessa tavoitellaan seuraavaa tasoa,  jossa PRECIKEM-metodi voidaan ottaa todelliseen käyttöön. Annostelu- ja pumppaustekniikkaa kehittämällä ja testaamalla pelloilla, joita tosiasiallisesti salaojitetaan ja viljellään, muokataan PRECIKEM-metodista teknisesti ja käytännössä käyttökelpoinen maanviljelyyn. Aiemmin hankkeissa on keskitytty salaojitusveden laadun tarkkailuun, mutta ProPRECIKEM-hankkeen aikana arvioidaan metodin vaikutusta myös viljelykasveihin pienimuotoisessa kokeessa Risöfladanin koepellolla. ProPRECIKEM tähtää tekniikan tuomiseen yleiseen maatalouden käyttöön.

Tavoitteet

Happamien sulfaattimaiden aiheuttama vesistöjen happamoituminen on Pohjanmaan vaikein vesiensuojeluongelma. Projektin tavoitteena on vesistöjen tilan parantaminen Pohjanmaalla vähentämällä viljelykäytössä olevilta happamilta sulfaattimailta aiheutuvia happamia ja metallipitoisia vesistöpäästöjä.

ProPRECIKEM-projektissa edistetään aikaisemmassa PRECIKEM-projekteissa viljelymailta peräisin olevan happamuuden torjumiseen kehitetyn menetelmän käyttöönottoa käytännön viljelyssä. Projektissa

  1. jatketaan aikaisemmin tehtyjen käsittelyjen pitkäaikaisseurantaa
  2. arvioidaan pienimuotoisesti PRECIKEM-käsittelyn vaikutusta viljelykasveihin
  3. kehitetään edelleen altakastelutekniikkaa
  4. kehitetään annostelu- ja pumppaustekniikkaa

Tulokset

Projektissa demonstroidaan menetelmää myös toisella pellolla sekä tiedotetaan sidosryhmiä. Kesän 2021 kenttäkampanjassa demonstroidaan kaksikerroksista altakastelutekniikkaa. Pienimuotoiset viljelykokeet saatetaan päätökseen sadonkorjuussa loppukesällä 2021. Kesien 2021 ja 2022 kenttäkokeissa taas demonstroidaan automatisoitua annostelulaitetta. Tavoitteena on myös saada menetelmä maatalouden ympäristötukien erityistukien piiriin.

Vamk logo

Novia vari