VamKIT2

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: VamKIT2 - Koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen tukeminen ja kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.1.2022 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 399 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Teija Pitkäkangas, Ammattikorkeakoulukuraattori (Opetuksen ja oppimisen palvelut)

puh. +358 207 663 635, teija.pitkakangas@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/169/523/2021

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hanke täydentää aiempaa VamKIT-hanketta, jonka rahoituksella VAMK on hankkinut opintopsykologipalveluita. Hanke jatkaa, laajentaa ja lisää toimintoja vuosille 2022-2023. Jotta opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta ja siten opintojen edistymistä voidaan vahvistaa monipuolisemmin, opintopsykologin palveluiden rinnalle on suunniteltu niin erityisopettajan palveluita, tutortoimintaa, opiskelijakunnan hyvinvointitempauksia kuin opiskelijoiden valmistumista monipuolisesti tukeva peli.

Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen ohjausta monipuolisilla toimilla ja tarjota moniammatillista ohjausta: opintopsykologipalveluja laajennetaan ennaltaehkäisevään työhön ja erityisopettajan palveluita laajennetaan. Opintojen ohjausta ja oppimisvajeen tasoittamista jatketaan myös opinnäytepaja- ja matikkatutortoiminnalla. Tavoitteena on rakentaa opiskelijoille positiivinen ja kannustava opintopolku siten, että opinnot etenevät valmistumiseen asti. Pilotoitava peli auttaa valmistumaan ajallaan vähentämällä stressiä ja motivoimalla pysymään ajantasalla niin opiskelun suhteen kuin sosiaalisestikin sekä madaltamaan kynnystä erilaisten tukipalveluiden käyttöön, joita VAMKissa tarjotaan. Tavoitteena on lisätä myös opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta yhteisöllisillä toimilla. Hankkeen varoilla kalustetaan opiskelijoille yhteinen olohuone, joka toimii myös ryhmätyötilana.

Tulokset

Tuloksena on monipuolinen tukikokonaisuus, joka tarjoaa moniammatillista ohjausta ja tukea psyykkiseen hyvinvointiin, opintojen edistymiseen ja itsensä johtamiseen sekä tapahtumia ja toimintaa yksinäisyyden vähentämiseksi ja opintoihin uudelleenkiinnittymiseksi. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli opinto-ohjauksen, opintopsykologin ja erityisopettajan yhteistyön vahvistamiseksi. Käytössä on uusia tutorointitapoja, ja opinnäytepajat tukevat vaikeimmassa tilanteessa olevia. VAMOKin hyvinvointitoiminnan tuloksena on toimintamallit, joiden avulla toteutetaan sosiaaliseen hyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitä yhdessä VAMKin yhteistyöverkoston kanssa. Peli auttaa valmistumaan ajallaan yhdistämällä kaksi näkymää: toinen pitää kartalla koulutehtävistä ja toinen sosiaalisista tapahtumista. Peli yhdistää tukitoiminnot ja täten ohjaa matalalla kynnyksellä myös avun ja tuen pariin, kun pelin kautta pääsee suoraan esimerkiksi opintopsykologin ajanvaraukseen. Tulokset näkyvät erityisesti keskeytyksien vähenemisenä ja valmistumisen nopeutumisena.

Vamk logo