VamKIT2

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: VamKIT2 - Koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen tukeminen ja kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.1.2022 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 399 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Teija Pitkäkangas, Ammattikorkeakoulukuraattori (Opetuksen ja oppimisen palvelut)

puh. +358 207 663 635, teija.pitkakangas@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/169/523/2021

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

VamKIT2 jatkaa ja laajentaa VamKIT-hanketta ja myös lisää toimintoja vuosille 2022–2023. Hankkeen tarkoituksena on koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen tukeminen ja kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen ohjausta monipuolisilla toimilla ja tarjota moniammatillista ohjausta. Ammattikorkeakoulukuraattori toteuttaa ja edistää monia hankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä yhdessä muiden VAMKin toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta yhteisöllisillä toimilla (esim. tapahtumat yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteiset aamupalat yms.), sekä tarjota keskusteluapua ja tukea opintojen sujuvuutta kuraattorin yksilöohjauksessa. Opintojen ohjausta ja oppimisvajeen tasoittamista jatketaan myös opinnäytepaja- ja matikkatutortoiminnalla. Ohjauksen työkaluksi hankitaan NMI- DigiLukiseula. Lisäksi opiskelijakunta VAMOK rekrytoi opiskelijoita matikkatutorointiin, ja tätä tarjotaan eri yksiköiden opiskelijoille, huomioiden myös hoitoalan lääkelaskentakurssit.

Tulokset

Kuraattori organisoi VAMKin hyvinvointityöryhmän toimintaa. Hyvinvointityöryhmällä on laaja näkemys ja käsitys opiskelijoiden tilanteesta ja tukitarpeista, ja siksi sen rooli nähdään merkittävänä. Hyvinvointityöryhmä tukee toimillaan hankkeen tavoitteita ja hankkeen aikana kehitettäviä tukitoimia, sekä seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, niin että ne kehittyisivät monipuoliseksi kokonaisuudeksi tukemaan muita VAMKin opiskelijoille suunnattuja tukitoimintoja.

Vamk logo