ICF-luokituksen perusteet, 2 op

Rgb check väri

Hyödyt

 • ICF-luokitus tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle.
 • Sitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä kuvaamaan ihmisen toimintakykyyn liittyvää tietoa rakenteisessa muodossa.
 • Luokituksen avulla voidaan esim. ilmaista, mitä toimintakyvyn eri osa-alueita ja niiden sisältämiä yksittäisiä kuvauskohteita kuntoutuja nostaa esille.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutukseen voivat osallistua kaikki ICF-luokituksesta ja toimintakyvystä kiinnostuneet.
 • Luokituksen käyttäjinä voi olla ammattilaisia, opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä eri aloilta.
Vamk fiiliskuvat fullres 12

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Osaat kuvata ihmisen toimintakykyä laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • Ymmärrät ICF-luokituksen rakenteen ja erilaiset käyttömahdollisuudet
 • Osaat hyödyntää ICF-työkaluja asiakas- ja kuntoutustyössä.

Sisältö

 • ICF-luokituksen rakenne
 • ICF-luokituksen taustaa ja käyttömahdollisuudet
 • ICF-luokituksen koodit ja tarkenteet
 • ICF-luokituksen ydinlistat ja -tarkistuslista
 • ICF-luokituksen työkalut
 • ICF-luokitus – teoriasta käytäntöön
 • ICF-luokitus kuntoutuksessa
 • ICF-kuntouttajan työssä

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa.

Opintojakso koostuu

 • 9 luennosta ja
 • itseopiskelutestistä

Opiskelumateriaali

 • Skholessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Skholessa.

Lisätiedot

Lisätietoa avoimen AMKin ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa avoin@vamk.fi

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen valitsemasi laskutustavan mukaan.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Siirry Skhole-oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ”Rekisteröidy” -kuvaketta. Syötä saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet