Liikekirjanpidon perusteet

Rgb check väri

Hyödyt

 • Kirjanpidon pohjalta tehty tilinpäätös on yrityksen tärkein raportti, jonka ymmärtämisestä on hyötyä lähes kaikille ammattiryhmille.
 • Myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksen ymmärtäminen on eduksi.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu taloushallinnon tehtävissä, toimistotyössä ja esimiestyössä työskenteleville.
 • Sopii kuitenkin hyvin monille muillekin ammattiryhmille, jotka kokevat tarvitsevansa kirjanpito-osaamista.
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa,
 • hallitset kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet sekä
 • osaat lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja. 

Sisältö

 • Liikekirjanpidon peruskäsitteet ja kirjanpidon säännöt
 • Hankintamenon jaksottaminen
 • Laskut ja hyvityslaskut, alennukset ja rahdit
 • Suomessa noudatettava arvonlisäverotus
 • Palkat ja henkilösivukustannukset, ennakkomaksut, siirtyvät erät, tilinpäätösasiakirjat
 • Tuloslaskelman ja taseen laatiminen
 • Yrityksen taloudellisen tilan ymmärtäminen tilinpäätösraportteja hyödyntäen. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Opiskelumateriaali

 • Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.  
 • Tomperi, Soile – Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.  
 • Luentomateriaali. 

Arviointi

Kurssikoe, tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Loppuarvosana muodostuu kokeen arvosanasta, mutta siihen vaikuttaa myös läsnäoloaktiivisuus. 

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen. 

Aikataulu ja paikka

Eopetus verkossa järjestetään Zoomin kautta 22.8.202218.12.2022.

Työmäärä

 • Luennot ja harjoitukset 40 h
 • Kokeisiin valmistautumiset 10 h
 • Itsenäinen työskentely ja reflektointi 25 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen. 

Lisätiedot

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

 

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet