Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

Rgb check väri

Hyödyt

 • Monitoimijuus ja monitoimijainen kehittäminen ovat avainteemoja uusien hyvinvointialueiden työssä, oman osaamisen vahvistaminen näissä teemoissa on tarpeen jokaiselle
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat
 • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen opiskelijat
Sosionomi auttaa4

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
 • Suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
 • Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
 • Tunnistaa digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sote-palvelujen kehittämisessä

Sisältö

 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
 • Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
 • Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
 • Toimintakonseptin rakentamisen prosessi
 • Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso sisältää erilaisia itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja itsearvioinnin.

Opiskelumateriaali

Kurssialustan materiaali.

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Digicampuksella verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet