Suru

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opit ymmärtämään, kuinka elämänkaaren ja tapahtumien kriisit vaikuttavat ihmisen elämään ja millaisia keinoja sinulla on auttaa näissä tilanteissa.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • Ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat kriisin keskellä olevia ihmisiä
 • Koulutus sopii yleisesti aiheesta kiinnostuneille henkilöille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat hahmottaa elämänkaaren sekä elämäntapahtumien kriisien merkityksen
 • saat näkökulmia suruun tunteena
 • pystyt soveltamaan kurssisilla saamasi tiedon käytännön työhön, kohdatessasi kriisin keskellä olevia ihmisiä
 • ymmärrät, millaisia keinoja on auttaa ihmisiä kriisitilanteissa.

Sisältö

 • Suru ja elämänkaaren kriisit
 • Elämäntapahtumien tuottamat kriisit (työttömyys & ero)
 • Kuolema, läheisen kokema kuolema, läheisen kuolema (aikuisen ja lapsen sekä nuoren kokemana)
 • Vertaistuki

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja verkkomateriaalin perehtyminen
 • Viikkotehtävät

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. Arviointikriteerit:

 • Arvosana 1: Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti.
 • Arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu.
 • Arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia.

Aikataulu ja paikka

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 19.9.-11.12.2022.

Lisätiedot

Ahti Nyman

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

ahti.nyman@vamk.fi | +358 207 663 519

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.
 • HUOM! Syksyn 2022 opinnot avoimessa AMK:ssa ovat maksuttomia. Kevään 2023 opintomaksuista ei ole vielä tehty päätöstä. Jos opinnot muuttuvat maksullisiksi keväällä 2023, veloitamme opinnoista 15 €/op tai 150 €/kevätlukukausi. llmoitamme kevään 2023 mahdollisista opintomaksuista sinulle myöhemmin.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet