WordPress

Rgb check väri

Hyödyt

  • Opit toteuttamaan verkkosivusi yhdellä markkinoiden käytetyimmistä julkaisujärjestelmistä.
  • Osaat suunnitella erilaisia sisältöjä WordPress-julkaisujärjestelmää hyödyntäen.
  • WordPressin hallitseminen on valttikortti nykyajan työmarkkinoilla – monet organisaatiot hyödyntävät kyseistä julkaisujärjestelmää.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

  • Kaikki WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä kiinnostuneet, jotka haluavat oppia hyödyntämään WordPressiä erilaisissa verkkosivustoprojekteissaan.
  • Kaikki, jotka tarvitsevat päätyössään, sivutoimisessa työssään tai vapaa-ajallaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmän osaamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet WordPress-sisällönhallintajärjestelmän perusteet ja käyttöliittymän
  • osaat hyödyntää sitä verkkosivustotuotannossa ja
  • osaat suunnitella ja toteuttaa kokonaisen verkkosivuston WordPressillä.

Sisältö

  • WordPress sisällönhallintajärjestelmä ja sen ominaisuudet, käyttöliittymä ja käyttötavat
  • WordPress-sivuston suunnittelu ja toteuttaminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Moodlessa, jossa on opetusmateriaalia, harjoituksia, itsearviointia ja tukifoorumi. Tukifoorumissa saat tukea harjoituksien tekemiseen.

Opiskelumateriaali

WordPress-ohjeet

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty. Arviointiperusteena harjoitusmuotoinen osaamisnäyttö.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Moodlessa.

Lisätiedot

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566