Yritysoikeus

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • hahmotat suomalaisen yritysjuridiikan sijoittumisen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa,
 • osaat täyttää yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet,
 • ymmärrät suomalaisten yritysmuotojen erot ja osaat valita omalle aloittavalle yritykselle tarkoituksenmukaisen yritysmuodon,
 • hahmotat, mitä lakeja yritystoiminnassa on otettava huomioon,
 • osaat laatia aloittavalle yritykselle oikeudellisen suunnitelman,
 • osaat hakea itsenäisesti yritysoikeuteen liittyvää tietoa luotettavista lähteistä ja 
 • osaat tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta. 

Sisältö

 • yrittäjyyteen liittyvä lainsäädäntö ja sen sijoittuminen suomalaisessa oikeuskäytännössä (yksityisoikeus/julkisoikeus) 
 • yritysmuodot ja niihin liittyvä lainsäädäntö pääpiirteissään 
 • yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat 
 • yrityksen toimintaan liittyvä muu lainsäädäntö 
 • yrittäjän eläkevakuutus 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta lähitunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin. Opiskelija työstää yrityksen oikeudellista suunnitelmaa itsenäisesti ja ryhmässä. Opettaja ohjaa tehtävää ja teoriasisällön oppimista. 

Opiskelumateriaali

 • Seppo Villa, Manne Airaksinen, Johan Bärlund, Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Mårten Knuts, Petri Kuoppamäki, Seppo Kymäläinen, Jukka Mähönen, Taina Pihlajarinne, Juha Raitio, Kirsti Rissanen, Klaus Viitanen, Thomas Wilhelmsson (2014 tai uudempi) Yritysoikeus. Talentum, Helsinki. 
 • Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali ja voimassa oleva lainsäädäntö. 
 • Oppimistehtävässä yrityksen perustamiseen liittyvä materiaali sekä muu ryhmän itsenäisesti hankkimat aineistot. 

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. 

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön. 

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat. 

Oppimistehtävä 50 % ja/tai
Yksilösuoritukset/tentti 50 %
Kurssi voidaan myös tenttiä, jolloin tentin osuus on 100 %.
Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

Aikataulu ja paikka

Lähiopetus ja tehtävät 18 h sekä itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely 36 h – yhteensä 54 h. Oman oppimisen arviointi 1 h.

Lisätiedot

avoin@vamk.fi

 

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisen päätyttyä sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet