Mentorit - Johtaminen

Uusi kakkuri piia

Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri työskentelee VAMKissa johtamisen yliopettajana ja YAMK-koordinaattorina. Master Schoolissa hän opettaa johtamista sekä sote-alan että liiketalouden opintokokonaisuuksissa.

Esittelyssä huippumentorimme – Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri työskentelee VAMKissa johtamisen yliopettajana. Master Schoolissa hän opettaa johtamista sekä sote-alan että liiketalouden opintokokonaisuuksissa. Lisäksi Piia kehittää Master Schoolia YAMK-koordinaattorin roolissaan.

”Johdattelen opiskelijat uuden tiedon ja uusien näkökulmien äärelle keskustelemaan niistä yhdessä. Moniammatillisissa opiskelijaryhmissämme on monenlaista kokemusta ja mieletöntä osaamista. Parasta on ollut kuulla, että jo ensimmäisen viiden kuukauden opinnot olivat antaneet todella paljon itseluottamusta, rohkeutta ja työkaluja omaan työhön.”

Kerro lyhyesti itsestäsi ja mikä roolisi on VAMKin Master Schoolissa?

Roolini on johtamisen yliopettaja sekä YAMK-koordinaattori. Yliopettajana toimin sekä sote-alan että liiketalouden opinnossa. YAMK-koordinaattorina vastaan VAMK Master Schoolin kehittämisestä yhdessä tiimimme kanssa.

Aloitin VAMKissa elokuussa 2022, sitä ennen olen toiminut HRD-tehtävissä eli kehittänyt työelämän eri osa-alueita yhdessä esihenkilöiden kanssa sekä teollisuudessa että asiantuntijaorganisaatiossa. Lisäksi opetuskokemusta on kertynyt eri korkeakouluista. Olen kauppatieteiden tohtori ja väitöskirjani valmistui vuonna 2017. Osaamisalueitani ovat erityisesti henkilöstöjohtamisen ja lähijohtamisen teemat sekä organisaatiokäyttäytymisen kenttä.

Mikä on paras osa työtäsi? Millaista palautetta olet saanut opiskelijoilta?

Parasta on ollut kuulla, että jo ensimmäisen viiden kuukauden opinnot olivat antaneet todella paljon itseluottamusta, rohkeutta ja työkaluja omaan työhön. Hyvää palautetta on tullut myös monipuolisista ja työelämälähtöisistä lähipäivistä ja tehtävistä. Moni arvostaa, että tapaamme kampuksella ja pääsee irtautumaan muusta arjesta. Toisaalta lähes yhtä suuri osa on iloinen, että osallistuminen onnistuu myös etänä, ja säästyy matkustusaikaa.

Omassa työssäni parasta on jatkuva oppiminen, monipuolinen haastava työ sekä rennot ja osaavat opiskelijat ja kollegat.

Miten näet oman roolisi VAMK Master School opettajana?

Tavoitteeni on varmistaa, että kontaktitapaamisemme ovat antoisia, sekä sisällön että ratkaisujen osalta. Johdattelen opiskelijat uuden tiedon ja uusien näkökulmien äärelle keskustelemaan niistä yhdessä. Moniammatillisissa opiskelijaryhmissämme on monenlaista kokemusta ja mieletöntä osaamista; esimerkkejä hyvistä ja huonoista ratkaisuista löytyy. On tärkeää varmistaa, että on aikaa toisilta oppimiselle.

VAMK Master Schoolissa tehdään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Millaisia konkreettisia esimerkkejä voit antaa työelämäyhteistyöstä?

Pyrin rakentamaan opintojaksojen tehtävät niin, että niissä voi yleensä aika vapaasti valita näkökulmat ja aiheet oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Näin voi samalla etsiä tutkimustietoa ja reflektoida asioita, jotka ovat omassa työssä kehityksen alla. Jos taas nykyinen rooli ei sitä vielä salli, voi näkökulmat valita sen mukaan millaista asiantuntijuuden osa-aluetta haluaa kehittää tulevaisuuttaan varten.

Joillain opintojaksoilla on vierailijoita työelämästä puhumassa. Toisaalta ryhmässä on työelämä niin laajasti edustettuna, että konkreettista esimerkeistä ja kehitysprojekteista ei koskaan ole pulaa.

Miksi kannustaisit potentiaalisia hakijoita valitsemaan juuri VAMK Master Schoolin?

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen sekä Hyvinvoinnin asiantuntija – maisteritason koulutuksissa on erinomainen ryhmähenki, ja joissa opiskelijat tukevat toinen toisiaan. Pääset osaksi motivoitunutta porukkaa, jossa pääset kehittymään asiantuntijana aina johtotehtäviin saakka. Me ohjaajat pyrimme aina tarjoamaan teille laadukasta sisältöä ja ajattelun avaimia, sekä joustavia ratkaisuja työn, vapaa-ajan ja opiskelujen yhteensovittamiseen.

Ota yhteyttä Piiaan LinkedInissä

Lue lisää Piian ajatuksista