Tietosuojaseloste:

Sähköinen tenttipalvelu Exam

1. Rekisterin nimi

Sähköinen tenttipalvelu Exam

2.  Rekisterinpitäjä

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu  – Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3) Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3.  Rekisterinpitäjän edustaja

Kati Komulainen, Rehtori, toimitusjohtaja (kati.komulainen@vamk.fi, +358 207 663 400)

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Juha Vierola, Opiskelijapalveluiden päällikkö (juha.vierola@vamk.fi, +358 207 663 604)

5. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Eija Grims, Tietosuojavastaava (tietosuojavastaava@vamk.fi, +358 207 663 526)

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle.

6. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Sähköisen tenttimisen tilassa suoritettavien tenttien suunnittelu, varaaminen, suorittaminen ja arviointi.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Opetuksen järjestämistä koskeva lainsäädäntö. Lakisääteisen tehtävän hoitaminen.

8. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän tiedot: etunimi, sukunimi, kieli, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja kotiorganisaatio. Tenteistä tallennetaan tenttivaraus, tenttisuoritus, tenttipalaute, tenttiarvosana ja tenttisuorituksessa käyttäjän tuottama sisältö.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätilin tiedot ammattikorkeakoulun käyttäjätunnusrekisteristä. Opintokohdetiedot opintotietojärjestelmästä. Tallentavaan kameravalvontaan kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Materiaali siirretään suojatussa verkossa. Palvelin, jolle materiaali tallentuu, on suojattu ylläpitäjien ja tenttejä valvovien henkilöiden henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee.

Palvelin ja tietokoneet säilytetään lukituissa tiloissa. Tallennetut tiedot säilytetään siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle.