Esihenkilötyön ABC, osa B

Saat kokeneen asiantuntijan tarjoaman koosteen esihenkilötyön peruskäsitteistä, johtamisosaamisen nykytrendeistä ja niiden taustoista. Muodostat kuvan lähijohtamisen yleisimmistä haasteista ja niiden kohtaamisen mahdollisuuksista. Pääset halutessasi jakamaan omia kokemuksiasi tai näkemyksiäsi johtamistyöstä asiantuntijan ja muiden osallistujien kanssa. Voit valita kokonaisuudesta omaan tilanteeseen sopivat osiot tai niiden yhdistelmän. 

Selkeys

Hyödyt

Opintojakso tarjoaa työkaluja henkilöstöjohtamisen, johtamiskulttuurin osa-alueiden sekä johtamisosaamisen ymmärtämiseksi.  

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Johtamistehtävistä kiinnostuneet, työntekijätaitojaan kehittävät työntekijät tai tietojen päivittämistä kaipaavat esihenkilöt. 

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mistä henkilöstöjohtamisen ja johtamiskulttuurin osa-alueet koostuvat ja minkälaista johtamisosaamista esihenkilöiltä odotetaan.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Verkkoluennot 
  • Itsenäinen opiskelu 
  • Verkossa suoritettava monivalintatentti

Opiskelumateriaali

  • Luentomateriaali 
  • Luennoitsijan ilmoittama kirjallinen tai muu ajankohtainen materiaali (saatavilla opintojakson Moodle-alustalla) 

Arviointi

  • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

  • Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu Moodle-alustalla 19.2.-10.3.24.

Lisätietoja opintojaksosta

Opettaja:

Seija Ollila 
Dosentti, HTT 
Master-CSLE 
Työnohjaaja, yrittäjä

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Esihenkilötyön ABC, osa B

0,00 

2 op
100 osallistujaa