Henkilöstöjohtaminen

Haluatko osaamista, joka erottuu ja kantaa tulevaisuuteen? Tervetuloa opintojaksolle, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä henkilöstöjohtamisen keskeisistä tavoitteista ja prosesseista, auttaen sinua kehittämään ja johtamaan työyhteisöä kestävästi.

Opintojakso tarjoaa monipuolisen ja interaktiivisen oppimiskokemuksen, johon kuuluu luentoja, ryhmätöitä, väittely ja roolipeli. Luvassa on myös asiantuntijaluento, Nämä kaikki tuovat uusia näkökulmia, pääset harjoittelemaan omia taitojasi ja syvennät ymmärrystäsi henkilöstöjohtamisen kriittisistä kysymyksistä.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suorittamisen jälkeen osaat kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet sekä niihin ohjaavat prosessit.
 • Osaat suunnitella henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämistä eli osaat uudistaa ja johtaa työyhteisöä kestävästi ja tulevaisuutta ennakoiden.
 • Osaat arvioida ja kehittää työyhteisön yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toimintatapoja.
 • Osaat myös tulkita joitain keskeisiä henkilöstöjohtamista ohjaavia lakeja ja sopimuksia. Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi opintojakson teemojen suhteen.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso on osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa, joten vertaisoppimista on erityisen paljon luvassa siltä alalta.
 • Opintojaksolle ovat tervetulleita myös muiden alan esihenkilöt tai esihenkilötyöstä kiinnostuneet asiantuntijat.
 • Opintojaksolla on tarpeellista omata laadukkaan tiedonhaun ja akateemisen kirjoittamisen perusteet.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso koostuu yhteisistä kontaktitunneista, joissa on sekä luentoja että harjoituksia ja paljon muuta vertaisoppimista, kuten pienryhmäkeskusteluja. Opintojaksolla on myös mm. ryhmätyö sekä kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • Osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet sekä niihin ohjaavat prosessit
 • Osaa suunnitella henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämistä eli osaa uudistaa ja johtaa työyhteisöä kestävästi ja tulevaisuutta ennakoiden, erityisesti osaamisen johtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen osalta.
 • Osaa arvioida ja kehittää työyhteisön yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toimintatapoja
 • Osaa myös tulkita joitain keskeisiä henkilöstöjohtamista ohjaavia lakeja ja sopimuksia.
 • Osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistasi opintojakson teemojen suhteen Osaa toimia haastavissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Ryhmäprojektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Opiskelijan itsensä lainaama/ostama teos
 • Multimedia (video, podcast)
 • Esimerkkejä kirjallisuudesta, joita kannattaa hyödyntää. Opiskelija sinulla on pääsy tiedekirjaston e-kirjoihin ja artikkeleihin. Opintojaksolla jaan linkkejä esim. podcasteihin.
 • Viitala, R. k., Asikainen, A., & Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (1. painos.). Edita.
 • Uudistettu painos: Manka, M., & Manka, M. (2023). Työhyvinvointi (3., uudistettu painos.). Alma Talent.
 • E-kirjana Finnassa: Manka, M., & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media.
 • E-kirjana: Collin, K., & Lemmetty, S. (2019). Siedätystä johtamisallergiaan!: Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita.
 • Lehtonen, O., Saarni, S., Kinnunen, J., & Kinnunen, M. (2023). Johtaminen hyvinvointialueella: Miten ratkaista henkilöstöpula? Alma Talent.
 • Kurashvili, M., Reinhold, K. and Järvis, M. (2023), ”Managing an ageing healthcare workforce: a systematic literature review”, Journal of Health Organization and Management, Vol. 37 No. 1, pp. 116-132. https://doi.org/10.1108/JHOM-11-2021-0411
 • Salminen, H., Martins, H., & Hurskainen, A. (2021). Work-Related Adversities and Resilience during the Late Career Phase in Finland–a Descriptive Qualitative Study. Organizational Science: A Global Perspective. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202208226608
 • Lämsä, A.-M., Heikkinen, S., & Pučėtaitė, R. (2023). Social Sustainability, Leadership and Human Resource Management. South Asian Journal of Business and Management Cases, 12(1), 7-13. https://doi.org/10.1177/22779779231164518
 • Karsikas, E., Meriläinen, M., Tuomikoski, A. M., Koivunen, K., Jarva, E., Mikkonen, K., Oikarinen, A., Kääriäinen, M., Jounila-Ilola, P., & Kanste, O. (2022). Health care managers’ competence in knowledge management: A scoping review. Journal of nursing management, 30(5), 1168–1187. https://doi.org/10.1111/jonm.13626
 • Vanhanen, S. ., Raunio, M. ., Heikkilä, E. ., & Olegário, G. . (2023). How Diversity Matters in Working Life: A Literature Review in a Finnish Context . Migration Letters, 20(4), 76–87. https://doi.org/10.59670/ml.v20i4.3194

Arviointi

 • numeerinen 0-5
 • Osallistuminen roolipeli (kampus) 10 % Osallistuminen debatti ja esitys (kampus) 10 % Oppimispäiväkirja 50 % Ryhmätyö 30 %

Aikataulu ja paikka

 • Nämä tiedot tarkentuvat syksyn aikana.
 • Opintojaksolla on suositeltavaa aktiivinen osallistuminen joko kampuksella tai etänä, Mutta pakollisia poissaoloja ei ole tai ne pystyy korvaamaan. Jotkut kontaktitunnit tallennetaan. Tapaamisia on noin 20-25 tuntia kevään aikana ja ne ajoittuvat pääosin arkipäiville 9-16 välille.

Lisätietoa opintojaksosta

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Henkilöstöjohtaminen

0,00 

5 op