Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen

Tervetuloa mukaan opintojaksoon, joka avaa ovet laadukkaaseen hoitotyön rakenteelliseen kirjaamiseen!

Hoitotyön kirjaaminen on olennainen osa hoitoprosessia ja asiakasturvallisuutta. Tässä koulutuksessa pureudumme syvälle kirjaamisen maailmaan tarjoten osallistujille kattavan kokonaiskuvan siitä, miten hoitotyön tietoja kirjataan ja dokumentoidaan ammatillisesti ja laadukkaasti.

Selkeys

Hyödyt

 • Koulutuksen suoritettuasi tunnet laadukkaan, ajanmukaisen hoitotyön kirjaamisen sekä FinCC -luokituskokonaisuuden.
 • Ammatillinen kirjaamisen tieto ja taito varmistuu, tueksi hoitotyön arkeen.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Hoitotyön alalle suunnattu koulutus ammattilaisille ja opiskelijoille.
 • Ei edellytä tarkemmin aikaisempia opintoja.
Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • laadukkaan hoitotyön rakenteellisen kirjaamisen koonaisuuden: Kirjaamiseen liittyvä lainsäädäntö, laadukas kirjaaminen hoitotyössä, prosessimallin mukainen kirjaaminen ja FinnCC
 • Opiskelija perehtyy kirjaamiseen tapauskuvaus-esimerkein, itseään kiinnostavalta erikoisalalta.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Finlex-ajantasainen lainsäädäntö
 • Potilastiedon kirjaamisen yleisopas
 • Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely – Opas terveydenhuollolle.

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Verkko-opintojakson osioihin osallistuminen Moodlessa, harjoitustehtävän palautus Moodleen, tehtäväohjeistuksen mukainen toteutus.

Aikataulu ja paikka

 • Opintojakso avautuu 5.6.2024.
 • Opintojakson tehtävän palautukset 5.8.2024 mennessä, jolloin opintojakso päättyy.

Lisätietoa opintojaksosta

Kirsi Lehtola

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

kirsi.lehtola@vamk.fi | +358 207 663 527

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen

0,00 

3 op