Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä

Opintojakso tarjoaa syvällisen käsityksen hyvinvoinnin haasteista ja niiden ratkaisemiseen soveltuvista hyvistä käytännöistä. Pääset tutustumaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoimiseen sekä monialaiseen johtamiseen. Opit tunnistamaan eri ikäryhmien tarpeet ja kehittämään hyviä käytäntöjä heidän hyvinvointinsa tukemiseksi.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa kehityskohteita omassa organisaatiossa ja/tai yhteisöissä ja osaat esittää niihin ratkaisuja. Ymmärrät yhteyden hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisen (yksilö, yhteisö ja aluetaso) sekä niihin vastaavien toimivien käytäntöjen välillä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Työskentelet terveys- ja hyvinvointialalla esimerkiksi johtotehtävissä tai opiskelet YAMK-opintoja ja sinulla on työkokemusta sote-alalta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

 • Hyvinvoinnin haasteet ja niihin vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvät käytännöt
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointi ja monialainen johtaminen
 • Hyvät käytännöt eri ikäsegmenteillä
 •  Kehityskohteiden tunnistaminen sekä ratkaisujen ehdottaminen omassa organisaatiossa ja/tai yhteisöissä
 • HUOM! Opintojakso on YAMK-tasoinen

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Pienryhmätyöskentely
 • Itsenäinen opiskelu

Opiskelumateriaali

 • Opettajan kokoama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta aikataulun mukaisesti. Pidätämme oikeuden aikataulu muutoksiin.

 • 7.9. 14.00-16.00
 • 3.11. 12.30-15.15
 • 17.11. 12.00-18.00
 • 30.11. 14.00-16.00
 • 1.12. 12.00-18.00
 • 14.12. 14.00-18.00

Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä

0,00 

5 op
20 osallistujaa