Lean sote-alalla

Tervetuloa mukaan Lean-menetelmien maailmaan sosiaali- ja terveysalalla! Tämä opintojakso tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia Lean-filosofian perusteita ja soveltaa niitä terveydenhuollon ja sosiaalialan erityishaasteisiin sekä omaan päivittäiseen työhösi.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia Lean-menetelmän perusteita soveltaen sitä terveydenhuollon ja sosiaalialan ainutlaatuisiin haasteisiin sekä omaan arkeesi. Opintojaksolla saat käytännön Lean-taitoja, opit parantamaan laatua ja järkeistämään omia työtapojasi sekä voit verkostoitua muiden Leanistä kiinnostuneiden alan ammattilaisten kanssa.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen / opiskelija, ja olet kiinnostunut leanistä sote-alalla. Soveltuu myös kaikille muille leanistä kiinnostuneille. Aiempaa osaamista ei vaadita.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi hallitset Lean-filosofian perusteet ja osaat soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan erityishaasteisiin sekä omassa arkipäivässäsi. Pystyt vähentämään hukkaa ja ymmärrät, miten prosesseja voidaan tehostaa samalla kun lisätään arvoa asiakkaille. Osaat myös hyödyntää Lean-menetelmiä parantaaksesi sosiaali- ja terveysalan palveluiden laatua ja tukemaan henkilökunnan työssäjaksamista.

Opintojakson sisältöön kuuluvat:

 • Johdatus Leaniin ja Lean filosofiaan
 • Leanin perusmenetelmiä
 • Leanin mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
 • Jatkuva parantaminen
 • Oman työn/arjen Leanaus-projekti (pienimuotoinen, jokaisen omaan (työ)tilanteeseen parhaiten sopiva)

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Ohjattu opiskelu verkossa ja itsenäinen opiskelu 
 • Projektioppiminen, artikkelit, videot, harjoitustehtävät 

Opiskelumateriaali

 • Modig, N. & Åhlström, P. (2013): Tätä on Lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin. RheologicaPublishing. 
 • Määttä, E. & Määttä, K. (2021): Arjen lean. Säästä aikaa, rahaa ja hermoja. Kustannusosakeyhtiö Otava. 
 • Korte, H., Jokela, R., Korhonen, E. & Perttunen, J. (2020): Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2.painos. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala. 
 • Materiaalit Moodlen oppimisympäristössä. 

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Yhteinen aloitus ja lopetus etänä Zoomissa:  
  13.3.24 klo 16.15–17.30ja 10.6 klo 16.15-18.00.  
  Muuten ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi vapaavalintaisia tutortapaamisia verkossa opintojakson aikana. 

Lisätietoja opintojaksosta

Anu Ylikahri

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

anu.ylikahri@vamk.fi | +358 207 663 646

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lean sote-alalla

0,00 

3 op
osallistujaa