Liikekirjanpito käytännössä

Kehitä itseäsi eteenpäin kirjanpidon taidoissa!

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija osaa tehdä tositteiden perusteella itsenäisesti kirjanpitoa ja laatia siitä tilinpäätöksen ohjelmistolla.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Toimistotyöntekijät, taloushallinnon tehtävissä aloittavat.

Kuvaus

Sisältö

 • Opintojaksolla tehdään kaksi harjoitustyötä Visma Fivaldi-ohjelmistolla.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Tomperi, Soile – Keskinen Virpi 2024. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. 37. uudistettu painos. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita. (Pakollinen)
 • Tomperi, Soile 2024. Käytännön kirjanpito. 32. uudistettu painos. ISBN 978-951-37-9. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita. (Oheislukemistona)
 • Kirjojen tulee olla vuoden 2024 painoksia!

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Kurssilla tehdään kaksi kirjanpitoharjoitusta Visma Fivaldi-ohjelmalla. Molemmista harjoitustöistä saa arvosanan, jotka muodostavat kurssin arvosanan.

Aikataulu ja paikka

 • Opetus tapahtuu keväällä 2025. Kurssimateriaali on harjoituskirjassa ja etäopetus tapahtuu zoomin kautta arki-iltaisin tai lauantaisin.
 • Opetusajankohdat ja koeajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja opintojaksosta

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

 

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Liikekirjanpito käytännössä

0,00 

2 op