Liikekirjanpito käytännössä, ryhmä B

Hanki käytännön taidot yrityskirjanpidon hoitamiseen ja tilinpäätösraporttien tulkintaan. Opit kirjaamaan tositteiden mukaisesti taloushallinnon tietojärjestelmällä ja analysoimaan pienen yrityksen tilinpäätöstietoja. Tämä kurssi on suunniteltu taloushallinnosta kiinnostuneille ja taitoja tarvitseville opiskelijoille. Jatkokurssi Liikekirjanpidon perusteille. Kurssilla käsitellään liikekirjanpidon peruskäsitteitä, sääntöjä, hankintamenojen jaksottamista, ja harjoitellaan käytännön kirjanpitoa Fivaldi-ohjelmistolla sekä tilinpäätöksen laatimista taloushallinnon tietojärjestelmän avulla.

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija osaa tehdä tositteiden perusteella itsenäisesti kirjanpitoa ja laatia siitä tilinpäätöksen ohjelmistolla.
 • Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Taloushallinnon työtehtävistä kiinnostuneet, toimistotyöntekijät ja taloushallinnon taitoja tarvitsevat henkilöt
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käytännön valmiudet hoitaa tositteiden mukaisesti yrityksen kirjanpitoa taloushallinnon tietojärjestelmää hyödyntäen. Opiskelija osaa myös lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

 • Jatkokurssi Liikekirjanpidon perusteille. Tietämystä liikekirjanpidon perusteista edellytetään.
 • Kurssilla tehdään kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia harjoitustöitä tositteiden pohjalta Fivaldi-ohjelmistolla
 • Hankintamenon jaksottaminen siirtyvillä erillä
 • liikekirjanpidon sekä tilinpäätöksen toteutusta Visma Fivaldi –ohjelmistolla
 • Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen

Opetumuoto ja menetelmät

Monimuoto-opetus Zoomissa. Kirjanpidon harjoitustöiden tekeminen Visma Fivaldi -ohjelmistolla.

Opiskelumateriaali

 • Luentomateriaalit
 • Tomperi, Soile – Keskinen, Virpi. Uusin painos 2023. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita. ISBN 978-951-37-8895-7.
 • Tomperi, Soile. Uusin painos 2023. Käytännön kirjanpito. Oppikirja. Helsinki. Edita.

Arviointi

Harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5).

Aikataulu ja paikka

 • 8.1.-31.3.24 verkossa, Arki-illat 16.00 alkaen, tarvittaessa lauantaisin

Lisätietoja opintojaksosta

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätamme oikeudet muutoksiin. 

 

Liikekirjanpito käytännössä, ryhmä B

30,00 

2 op