Markkinointilainsäädännön perusteet

Syvennä tietämystäsi kuluttajansuojasta ja kauppalaista! Opintojaksolla opit ymmärtämään kilpailulainsäädännön vaikutukset yrityksen toimintaan ja perehdyt kansalliseen kilpailulainsäädäntöön. Lisäksi käsittelemme immateriaalioikeuden perusteet osana yrityksen toimintaa. Opintojakso antaa sinulle kattavan osaamisen, joka on välttämätöntä menestyvälle yritystoiminnalle. Liity mukaan ja vahvista juridista osaamistasi!

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija hahmottaa kuluttajansuoja, kilpailulainsäädännön ja immateriaalioikeuksien merkityksen yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat hahmottaa oikeudellisten kysymysten merkityksen yrityksen arkitoiminnassa.
Kuvaus

Sisältö

 • Opintojakso koostuu luennoista, yksin tai pienryhmissä tehtävistä harjoitustehtävistä, itseopiskelusta ja tentistä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Moodlen materiaalit
 • Voimassa oleva lainsäädäntö
 • Soveltuvin osin:
 • Peltonen Anja: Kuluttajansuojaoikeus (Tritonian e-kirja) uusin painos
 • Virtanen Pertti: Markkinoi ja myy oikein – sallitut ja kielletyt kilpailukeinot (Tritonian e-kirja) uusin painos
 • Kuoppamäki Petri: Uusi kilpailuoikeus (Tritonian e-kirja) uusin painos
 • Wilhelmsson Thomas- Leif Sevon – Pauliine Koskelo: Kauppalain pääkohdat (Tritonian e-kirja) uusin painos

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.
 • 3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.
 • 1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.
 • Arvioitava tentti. Numeerinen arviointi (0-5).

Aikataulu ja paikka

 • Tarkempi aikataulu tulee, kun lukujärjestykset valmistuvat.

Lisätietoja opintojaksosta

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Markkinointilainsäädännön perusteet

0,00 

3 op