Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

 

Tervetuloa oppimaan monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä. Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata monitoimijaisen kehittämisyhteistyön käsitteitä ja vaiheita sekä soveltaa kehittämistyön malleja ja menetelmiä.

Selkeys

Hyödyt

 • Monitoimijuus ja monitoimijainen kehittäminen ovat avainteemoja hyvinvointialan muutoksessa olevalla kentällä, oman osaamisen vahvistaminen näissä teemoissa on tarpeen jokaiselle.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
Kuvaus

Sisältö

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
 •  suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
 •  soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
 •  tunnistaa digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sote-palvelujen kehittämisessä

 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty /Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • 1.5.-30.9.24
 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu (MOOC-toteutus) Digicampuksella verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Arviointi kurssialustalla ilmoitetun aikataulun mukaisesti.
 • Kirjautumisohjeet Digicampukselle saat sähköpostilla. Arviointeja varten sinun tulee myös luoda tunnukset VAMK:n, tästä tiedot myös sähköpostitse.

Lisätietoja opintojaksosta

 

Riku Niemistö

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

riku.niemisto@vamk.fi | +358 207 663 396

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

0,00 

1 op

Yhteistyökumppanit:

Laurea

Oamk