Tunnetaidot - Pelko

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkökulmia pelko-tiloihin sekä siihen liittyviin tunteisiin ja käyttäytymiseen, jotta voit paremmin ymmärtää pelon vaikutuksia käyttäytymiseemme sekä sen moninaista ilmenemistä yhteiskunnassa.Tämä syventynyt ymmärrys auttaa sinua hallitsemaan omia reaktioitasi ja tunnistamaan myös muiden ihmisten tunteita, mikä on arvokasta erityisesti ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Selkeys

Hyödyt

Ymmärrät, miten pelko vaikuttaa käyttäytymiseemme ja ilmenee yhteiskunnassa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään asiakkaiden erilaisia pelkotilanteita. Ei esitietovaatimuksia.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi tiedostat erilaisia näkökulmia pelkoon tunteena, ymmärrät, miten kokemamme turvallisuus rakentuu, ja tiedät, mitä toipumiskykyisyys eli resilienssi on.

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

  • Pelko
  • Uhka
  • Turvallisuuden tunne
  • Ennakoiva turvalllisuus ja resilienssi

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja verkkomateriaalin perehtyminen. Viikkotehtävät.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. Arviointikriteerit:

  • Arvosana 1: Osoittaa perehtyneensä jakson tietoperustaan
  • Arvosana 3: Osaa soveltaa jakson tietoperustaa johdonmukaisesti
  • Arvosana 5: Osaa soveltaa jakson tietoperustaa asiantuntevasti

Aikataulu ja paikka

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä Moodlessa 9.1-2.4.2023.

Lisätietoja opintojaksosta

Ahti Nyman

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

ahti.nyman@vamk.fi | +358 207 663 519

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Lisätiedot

Tunnetaidot – Pelko

45,00 

3 op
50 osallistujaa