Projektin hallinta

Koulutus tarjoaa sinulle olennaisia taitoja laadukkaampien projektien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kurssi on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan maisteriopiskelijoille, mutta se sopii myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita projektinhallinnasta.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suoritettuasi hallitset projektinhallinnan perusperiaatteet ja pystyt soveltamaan niitä erilaisissa projekteissa.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Opintojakso on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan maisteriopiskelijoille, mutta se sopii myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita projektinhallinnasta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Kurssin sisältö keskittyy projektin elinkaaren eri vaiheisiin:

  • Projektin suunnittelu: Opit suunnittelemaan projektin huolellisesti, määrittelemään tavoitteet, resurssit ja aikataulun sekä luomaan tehokkaan suunnitelman.
  • Projektin toteutus: Saat valmiudet projektin käytännön toteutukseen, ohjaukseen ja resurssien hallintaan. Opit soveltamaan suunniteltuja toimenpiteitä käytännössä.
  • Projektin arviointi: Opit arvioimaan projektin onnistumista, tunnistamaan oppimiskokemuksia ja tekemään tarvittavia muutoksia tulevia projekteja varten.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Kontaktitunnit (etänä) sekä  
  • Pari harjoitustehtävää 

Opiskelumateriaali

  • Opettajan ilmoittama materiaali 

Arviointi

  • 1-5

Aikataulu ja paikka

  • Viikolla 2 alkaen parillisten viikkojen torstaina klo 14-18 sekä perjantaina 12-18. Opintojakson aikataulu tarkentuu vielä joulukuussa.

Lisätietoja opintojaksosta

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutokseen.

Projektin hallinta

45,00 

3 op
10 osallistujaa