Sähkötekniikan automaatioratkaisut

Kehitä automaatiotekniikan osaamistasi ja sovella tietojasi käytännössä Sähkötekniikan automaatioratkaisut -opintojaksolla! YAMK-tasoinen opintojakso tutustuttaa sinut nykyaikaisiin automaatiotekniikan ratkaisuihin. Opit automaatiojärjestelmän suunnittelun perusperiaatteet, simuloinnin merkityksen, tiedonsiirtoratkaisut sekä kyberturvallisuuden merkityksen rakennus- ja teollisuusautomaatiossa. Lisäksi saat tietoa automaationratkaisujen energiansäästömahdollisuuksista. Teoriaopetuksen, simulointiharjoitusten, harjoitustöiden ja projektin avulla pääset syventymään aiheeseen ja ajantasaiset opetusmateriaalit ja ohjelmistojen käyttöohjeet tukevat oppimistasi. Tule mukaan!

Selkeys

Hyödyt

Opiskelija oppii ymmärtämään nykyaikaisia automaatiotekniikan ratkaisuja ja voi soveltaa oppimiaan tietoja käytännössä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, jolta

löytyy soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuvaa työkokemusta sähkö/automaatiotekniikasta.

 

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opiskelija oppii automaatiojärjestelmän rakenteen ja suunnittelun perusperiaatteet kurssin aikana. Lisäksi opiskelija saa käsityksen simuloinnin tärkeydestä automaatiojärjestelmän suunnittelussa. Kurssi kattaa myös automaatiojärjestelmän tiedonsiirtoratkaisut, IoT:n tarjoamat mahdollisuudet sekä kyberturvallisuuden merkityksen rakennus- ja teollisuusautomaatiossa. Lisäksi opiskelija saa käsityksen siitä, miten automaationratkaisut voivat edistää energiansäästöä.

 • Automaatiojärjestelmän rakenne ja topologiat
 • Tiedonsiirtoratkaisut ja kyberturvallisuus
 • Säätökaaviot
 • Simulaatiotyökalut automaatiojärjestelmän suunnittelun apuna

HUOM! Opintojakso on YAMK-tasoinen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • teoriaopetus
 • simulointiharjoitukset
 • harjoitustyöt ja projekti

Opiskelumateriaali

 • opettajan jakama opetusmateriaali
 • ohjelmistojen käyttöohjeet.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta aikataulun mukaisesti.

 • 12.09.2023 16.30 – 19.00
 • 14.09.2023 16.30 – 18.00
 • 19.09.2023 16.30 – 19.00
 • 21.09.2023 16.30 – 18.00
 • 26.09.2023 16.30 – 19.00
 • 28.09.2023 16.30 – 18.00
 • 03.10.2023 16.30 – 19.00
 • 05.10.2023 16.30 – 18.00
 • 10.10.2023 16.30 – 19.00
 • 12.10.2023 16.30 – 18.00

Sähkötekniikan automaatioratkaisut

0,00 

5 op
20 osallistujaa