Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Tervetuloa opintojaksolle, jossa perehdyt sopimus- ja velvoiteoikeuden perusasioihin. Kurssin kuluessa käsitellään sopimuksen tekemiseen, sopimuksen osapuoliin ja heidän velvoitteisiinsa liittyviä juridisia kysymyksiä. Lisäksi perehdytään velvoiteoikeuden perusasioihin.

Selkeys

Hyödyt

 • Kehität osaamistasi tunnistaa työelämässä juridisesti haasteelliset tai ongelmalliset tilanteet.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan sopimusoikeuden kysymysten parissa.
Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy kurssilla sopimus- ja velvoiteoikeuden perusasioihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää miten erilaiset tilanteet ja asiat jotka vaikuttavat sopimuksen tekemisessä, ja kykenee tätä kautta vähentämään riskejä toiminnassaan.
 • Hahmottaa velvoiteoikeuden ja sopimusoikeuden välisen suhteen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen  0-5
 • 5. Opiskelia hallitsee erinomaisesti kurssin aihealueet ja hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön erinomaisesti.
 • 3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Osaa hyvin soveltaa oppimaansa käytäntöön.
 • 1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Osaa soveltaa oppimaansa käytännön tasolla.

Aikataulu ja paikka

 • Syksyllä 2024. Ilmoitamme tarkemmin lähempänä syksyä.

Lisätietoja opintojaksosta

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

 

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

0,00 

3 op