SoteData

Tervetuloa opintojaksolle, jossa syvennät ymmärrystäsi sosiaali- ja terveystiedon merkityksestä kansalaiselle sekä tiedon hyödyntämisestä. Opintojaksolla perehdytään tiedon rakenteisuuden ja määrämuotoisuuden merkityksiin sote-alalla sekä ymmärrät tutkintosi ja työtehtäviesi mukaisia tiedon rakenteita. Lisäksi opit soveltamaan ammattieettisiä ohjeita tiedon tuottamisen ja käyttämisen kontekstissa. Liity mukaan kehittämään olennaista osaamista sote-alan ammattilaisena!

Selkeys

Hyödyt

 • Saat lisää tietoa sote-tiedon merkityksestä kansalaiselle.
 • Osaat hyödyntää tietoa entistä paremmin ja ymmärrät tiedon rakenteita.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
Kuvaus

Sisältö

Opintojakso sisältää viisikokonaisuutta, joiden aiheet ovat alla:

 • 1. Sote -tiedon kansalaismerkitys, rakenteinen tieto ( 3 tehtävää )
 • 2. Sote -tiedon kansalaismerkitys, rakenteinen tieto ( 2 tehtävää )
 • 3. Rakenteisen/määrämuotoisen tiedon merkitykset ja hyödyntäminen, tiedonhallinta ( 2 tehtävää )
 • 4. Tutkinnon, ammatin, tehtävän vaatimat määritykset ja luokitukset (1 tehtävä )
 • 5. Dokumentoinnin etiikka, asiakkaan, potilaan kanssa kirjaaminen ( 1 tehtävä )

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Rakentaa omakohtaista ymmärrystä so/te-tiedon merkityksestä​ kansalaiselle
 • Ymmärtää ammattilaisena tuottamansa tiedon merkityksiä ja hyödyntämistä
 • ​Ymmärtää tiedon rakenteisuuden/määrämuotoisuuden merkityksiä sote-alalla
 • ​Ymmärtää tutkintonsa ja työtehtävänsä/-tehtäviensä mukaiset tiedon rakenteet
 • Osaa soveltaa ammattieettisiä ohjeita tiedon tuottamisen ja käyttämisen kontekstissa

 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Opettajan osoittama muu materiaali

Arviointi

 • Hyväksytty /Hylätty
 • Hyväksytty suoritus, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti suoritettu. Hylätty, tehtäviä ei ole tehty.

Aikataulu ja paikka

 • 1.6.-30.9.24
 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Digicampuksella verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja ilmoittaa tarkemmat aikataulut arvioinnin osalta opintojakson alkaessa.
 • Saat jokaiseen osioon liittyvästä suorituksesta suoritusmerkinnän ja kokonaissuorituksen, kun kaikki osasuoritukset on tehty.
 • Kurssin on laskettu vievän noin 27h aikaasi

Lisätietoja opintojaksosta

 

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

SoteData

0,00 

1 op

Yhteistyökumppanit:

Sairaanhoitajan laillistamis koulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että

 

Laurea

Oamk