Insinöörimatematiikka 1

 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle insinööriopinnoissa tarvittavat matemaattiset perustiedot- ja taidot. Opintojakso lähtee liikkeelle aivan alkeista. Kurssin lopulla opiskelija hallitsee algebran, geometrian, trigonometrian ja lineaarialgebran perusteet.

Selkeys

Hyödyt

  • Osaat opintojakson suoritettuasi teknisten alojen keskeisimmät matematiikan asiasisällöt
  • Osallistuja on oppinut myös soveltamaan taitoja käytäntöön, ja kurssilla opituista ongelmanratkaisutaidoista on suoraan hyötyä esimerkiksi teknisten alojen ammattiaineopinnoissa sekä työelämässä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

  • Opiskelet 2. asteella lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa
  • Olet kiinnostunut Tekniikan matematiikasta

 

Kuvaus Opettajat

Sisältö

  • Teknisten alojen keskeisimmät matematiikan asiasisällöt

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali verkossa.
  • Itsenäisesti suoritettavat laskutehtävät verkossa.

Opiskelumateriaali

  • teoriamateriaali ja laskuharjoitukset

Arviointi

  • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

  • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 1.10.2024 lähtien.

Lisätietoja opintojaksosta:

Elena Kuisma

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

elena.kuisma@vamk.fi | +358 207 663 485

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Insinöörimatematiikka 1

0,00 

5 op
osallistujaa