Teollisuusrobottien käyttö ja ohjelmointi

Sinustako teollisuusrobottien asiantuntija? Kattava opintojaksomme tarjoaa syvällisen katsauksen teollisuusrobottien toteutustapoihin, rakenteisiin, turvallisuuteen, käyttökohteisiin ja oheislaitteisiin sekä ohjelmointiin. Opintojakson suoritettuasi hallitset kaiken tarvittavan teollisuusrobottien maailmassa ja sinulla on kattava ymmärrys eri toteutustavoista ja rakenteista, jotka mahdollistavat teollisuusrobottien tehokkaan toiminnan. Näitä taitoja tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla. Tule mukaan oppimaan ja nouse alan huippuosaajaksi! 

Selkeys

Hyödyt

Opiskelemalla kanssamme saat arvokasta tietoa ja taitoa ja opintojakson jälkeen hallitset teollisuusrobotiikan perusteet. Näitä taitoja tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla. 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet kiinnostunut robotiikasta ja haluat syventää osaamistasi. Olet suorittanut alemman tekniikan alan amk-koulutuksen.

 

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät erilaisia robottityyppejä, niiden rakenteita ja turvallisuusnäkökohtia sekä roboteissa käytettäviä liikkeenohjauksen periaatteita. Ymmärrät teollisuusrobotiikalla saavutettavat hyödyt ja siihen liittyvät vaatimukset osana nykyaikaista automaatiojärjestelmää eri sovelluksissa. Hallitset teollisuusrobotin perusohjelmoinnin ja käytön sekä robottisolun suunnittelun vaiheet, simuloinnin ja etäohjelmoinnin perusteet. 

  • Teollisuusrobottien toteutustavat ja rakenteet; turvallisuus; käyttökohteet ja oheislaitteet; ohjelmointi. 
  • Aihepiireihin liittyvät harjoitukset ja tentit suoritetaan verkossa. Laboraatioharjoitukset voidaan suorittaa virtuaali- tai reaalirobotilla. 

Opintojakso on YAMK-tasoinen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Verkko-opetus ja simulaattorilla tehtävät harjoitustyöt.

Opiskelumateriaali

  • Erikseen jaettava opetusmateriaali. Robottien ja ohjelmistojen käyttöohjeet, RobotStudio 
  • Teollisuuden robotiikka-kirja, nid 288 s, ISBN 978-951-97329-6-1 

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty 

Aikataulu ja paikka

 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Teollisuusrobottien käyttö ja ohjelmointi

0,00 75,00 

5 op
20 osallistujaa