Tietoturvan perusteet

Tämä opintojakso tarjoaa kattavan katsauksen tietoturvan peruskäsitteisiin ja taitoihin, jotka ovat olennaisia kaikilla työtehtävillä. Kurssin suoritettuasi hallitset tietoturvan perusteet ja ymmärrät sen merkityksen yritysten toiminnassa. Opetus tapahtuu itsenäisenä verkko-opiskeluna, mikä antaa sinulle joustavuutta opiskeluaikataulun suhteen.

Selkeys

Hyödyt

Hallitset tietoturvan perusteet, jonka osaaminen on oleellista kaikissa työtehtävissä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

olet kiinnostunut tietoturvaan liittyvistä asioista ja haluavat ymmärtää, miten tietoturva vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson sisältö kattaa laajan kirjon aiheita ja tietoturvan peruskäsitteet. Opintojakson tavoitteena on antaa sinulle vahva perusta tietoturvan ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Opintojakson suoritettuasi hallitset tietoturvan perusteet ja ymmärrät sen merkityksen yritysten toiminnassa.

Opintojakson sisältöön kuuluvat:

 • Peruskäsitteet 
 • Hyökkäystyypit 
 • Tekninen ympäristö 
 • Salausteknologiat 
 • Autentikointi ja pääsynvalvonta 
 • Riskeihin varautuminen 
 • Tietoturvan lailliset ja eettiset kysymykset 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen verkko-opiskelu 

Opiskelumateriaali

 • Opettajan kokoama materiaali

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisenä verkko-opiskeluna 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana.

Lisätietoa opintojaksosta

Antti Mäkitalo

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

antti.makitalo@vamk.fi | +358 207 663 390

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tietoturvan perusteet

0,00 

2 op
osallistujaa