Tilinpäätös tutuksi

Kehitä liiketoimintaasi analysoimalla tilinpäätöstietoja! Opintojakson suoritettuasi hallitset tilinpäätösten analysoinnin, joka auttaa sinua strategian, operatiivisen toiminnan ja taloudellisen kehityksen suunnittelussa. Tämä kurssi on suunnattu PK- ja mikroyrittäjille, yrittäjyyden opiskelijoille sekä kaikille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan taloushallinnon raporttien avulla. Kurssin edellytyksenä on ymmärrys talouden peruskäsitteistä ja tilinpäätöstiedoista. Tilinpäätösten analysointi auttaa sinua ymmärtämään, miten rahavirrat yrityksessä muodostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa jo tilikauden aikana. Saat myös käsityksen talouden maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden välisistä yhteyksistä, mikä auttaa hahmottamaan talouden kokonaiskuvaa. Tartu nyt tilaisuuteen ja tule mukaan kehittämään liiketoimintaosaamistasi!

Selkeys

Hyödyt

Tilinpäätöksen analysointi auttaa sisäistämään miten rahavirrat yrityksessä muodostuvat sekä miten niihin voi vaikuttaa jo tilikauden aikana. Talouden maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden keskenäisen yhteyden ymmärrys auttaa talouden kokonaisuuden hahmottamisessa. Talouden johtamisen työkaluna tilinpäätösanalyysi auttaa ennakoimaan taloudellisen tilanteen kehittymistä jo tilikauden aikana.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

PK- ja mikroyrittäjät, yrittäjyyden opiskelijat, liiketoimintaosaamisen kehittämisestä kiinnostuneet, joilla on tarve kehittää liiketoimintaa taloushallinnon tuottamien raporttien tuottamaan tietoon nojaten. Edeltävyytenä ymmärrys talouden peruskäsitteistä sekä tilinpäätöksestä.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat analysoida tilinpäätöstietoja, joka auttaa tulevaisuuden kehittämisessä niin strategiassa, operatiivisessa toiminnassa kuin yrityksen suotuisan taloudellisen kehityksen pohdinnassa.

  • Katsaus yrityksen talouden nykytilanteeseen
  • Tunnuslukujen, kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden laskeminen ja analysointi
  • Analysoinnissa havaittujen kehittämiskohteiden jatkotoimenpiteiden kirjaaminen

Opetusmuoto ja -menetelmät

  • Verkko-opetus
  • Kurssitehtävät

Opiskelumateriaali

  • Opettajan kokoama materiaali.
  • Oman yrityksen tai saatavilla oleva tilinpäätös aineisto

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

ilmoitetaan elokuussa

Tilinpäätös tutuksi

0,00 

3 op
60 osallistujaa