Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Tervetuloa kurssille, joka syventää ymmärrystäsi tutkimus- ja kehittämistoiminnasta! Opintojakson suoritettuasi hallitset monipuolisesti erilaiset tutkimusmenetelmät ja -periaatteet. Osaat hankkia luotettavaa tietoa, soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja valita juuri oikeat metodologiat omassa työssäsi. Lisäksi opit hyödyntämään tutkimuseettisiä periaatteita ja noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta. Tule vahvistamaan osaamistasi ja kehittämään taitojasi!

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuasi sinulla on syvällinen ymmärrys tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteista, mikä antaa sinulle vankan pohjan työskennellä monipuolisesti erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.
 • Osaat hankkia luotettavaa tietoa eri lähteistä, soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja valita sekä perustella sopivimmat tutkimusmenetelmät omassa työssäsi.
 • Lisäksi opit hyödyntämään tutkimuseettisiä periaatteita ja noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Suositellaan erityisesti avoimen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita YAMK-tutkinnon suorittamisesta.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

 • Opintojakso koostuu neljästä pääsääntöisesti itsenäisesti suoritettavasta moduulista. Opintojakson lopussa (tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessi) on aikaan sidottuja tapaamisia/seminaareja oman alan opinnäytteen ohjaajien kanssa. Opintojakson moduuleihin kuuluu Itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, jotka tukevat opintojakson aikana tehtävän opinnäytetyösuunnitelman tekemistä.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja:

 • tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteet
 • osaa hankkia luotettavaa tietoa monipuolisista lähteistä
 • osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita käytännössä
 • osaa valita ja soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä omassa opinnäytetyössä
 • osaa suunnitella eettisesti kestävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Itsenäisesti suoritettavien harjoitustehtävien tekeminen sekä opinnäytetyösuunnitelman laatiminen hyväksytysti.

Aikataulu ja paikka

 • 7.1.2025-22.5.2025
 • Itsenäisesti opiskellen moodle- alustalla sekä itsenäisesti tehtävät harjoitukset. Aikaan sidottujen ohjaustapaamisten aikataulu ilmoitetaan ennen kurssin alkua moodle-alustalla.

Lisätietoa opintojaksosta

Riikka Lehesvuo

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

riikka.lehesvuo@vamk.fi | +358 207 663 319

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

0,00 

5 op