Työoikeuden perusteet

Hanki vankka osaaminen työlainsäädännöstä! Opintojakson suoritettuasi hallitset työsopimuslain soveltamisen, tunnet työaika- ja vuosilomalainsäädännön sekä työehtosopimusten merkityksen. Lisäksi osaat noudattaa työsuojelulainsäädäntöä ja ymmärrät yhteistoimintamenettelyn perusperiaatteet. Tämä kurssi tarjoaa sinulle vankan oikeudellisen ja käytännön osaamisen työelämän haasteisiin. Opiskele työlainsäädäntöä ja kasvata tietämystäsi työelämässä!

Selkeys

Hyödyt

Opiskelija oppii tuntemaan työlainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työoikeuden merkityksen alati muuttuvassa työelämässä. Osaa soveltaa työsopimuslakia käytännön tilanteissa ja ymmärtää työsopimusten tärkeimmät näkökohdat. Opintojaksolla hankittavat tiedot ja taidot varustavat opiskelijan vahvalla oikeudellisella ja käytännön osaamisella työelämän haasteisiin. Opiskelija pystyy toimimaan työlainsäädännön puitteissa oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti, mikä edistää sekä oman uransa kehittymistä että työyhteisöjen toimivuutta.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Tämä kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään työlainsäädännön perusteita ja haluavat hankkia vankan oikeudellisen ja käytännön osaamisen työelämän haasteisiin. Opintojakson suorittaminen auttaa opiskelijoita toimimaan oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti työlainsäädännön puitteissa, mikä on hyödyllistä niin oman urakehityksen kuin työyhteisöjen toimivuuden kannalta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Kun olet suorittanut opintojakson, sinulla on vankka taito soveltaa työsopimuslakia käytännössä, tunnet työaika- ja vuosilomalainsäädännön sekä ymmärrät työehtosopimusten merkityksen. Lisäksi osaat noudattaa työsuojelulainsäädäntöä ja työterveyden vaatimuksia sekä ymmärrät yhteistoimintamenettelyn perusperiaatteet.

 • Luennot 
 • Luentoihin liittyvä materiaali
 • Tehtävät

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Tehtävien teko yksin tai verkon kautta ryhmissä

Opiskelumateriaali

 • Jaana Paanetoja: Työoikeus tutuksi
 • Moodlen materiaalit 

Arviointi

Numeerinen arviointi

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta aikataulun mukaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 • 29.08.2023 18.00 – 19.45
 • 14.09.2023 16.00 – 17.45
 • 19.09.2023 16.00 – 17.45
 • 26.09.2023 16.00 – 17.45
 • 04.10.2023 18.00 – 19.45

Työoikeuden perusteet

0,00 

2 op
30 osallistujaa