Työyhteisön johtaminen

Opintojaksolla pääset kehittämään osaamistasi monipuolisesti aina itsesi johtamisesta, työyhteisön johtamiseen ja strategisen johtamisen perusteisiin. Tapaamisemme koostuvat informatiivisista luennoista ja osallistavista keskusteluista.

Selkeys

Hyödyt

 • Jos olet vielä aika uusi esihenkilö tai olet kiinnostunut roolista, hyödyt muodostamalla kokonaiskuvaa johtamisen kentästä, esihenkilötyön haasteista ja mahdollisuuksista. Näitä taitoja voit syventää tämän opintojakson jälkeen henkilöstöjohtamisen opintojaksolla.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Esihenkilötyöstä kiinnostuneille alemman korkeakoulututkinnon tai opistotason koulutuksen suorittaneille.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

Moduuli 1: Strategia toiminnan ja kehittämisen lähtökohtana

Moduuli 2: Työyhteisön arjen johtaminen

Moduuli 3: Itsensä tunteminen johtamisosaamisen lähtökohtana

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • perustella strategian jalkauttamisen merkityksen osana tuloksellista ja toimivaa organisaatiota
 • kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa esihenkilötyössä

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Ryhmäprojektit
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Kontaktitapaamiset ovat seuraavasti, tapaamiset pyritään tallentamaan:
 • 13.09.2024 09.00 – 11.45
 • 03.10.2024 09.00 – 16.00
 • 07.11.2024 12.30 – 15.00
 • 14.11.2024 12.30 – 15.00

Lisätietoa opintojaksosta

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Työyhteisön johtaminen

0,00 

4 op