Verkkoympäristön ohjelmointi

Tervetuloa opintojaksolle! Opintojaksolla perehdytään internetsivujen rakenteeseen ja niitten toteutukseen. Opetussisältönä HTML ja CSS-tyylitiedostot. Jakson aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Internet -sivuston.​

Selkeys

Hyödyt

 • Opit web-sivujen teossa käytetyt HTML ja CSS-kielet.
 • Erilaiset sivuston rakentamisen tekniikat sekä samalla opit julkaisemaan sivunsa internetissä.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Tietojenkäsittelyn perustutkinnonopiskelijoille.
Kuvaus

Sisältö

HTML-kielen perusteet, CSS-kielen perusteet, Web-julkaiseminen, Hakukoneoptimoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa hyödyntää semanttisesti HTML-kieltä ja luoda sivuille erilaisia elementtejä.
 • CSS-tyylikielen avulla opiskelija oppii luomaan helposti käytettävän ja ulkonäöltään huokuttelevan web-sivun.
 • Opiskelija oppii myös julkaisemaan sivunsa www-palvelimella.
 • Opiskelija tutustuu myös hakukoneoptimoinnin perusteisiin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja nonstop-tyyppisesti koko lukuvuoden.
 • Opiskelija perehtyy annettujen materiaalien (teksti, video, linkit) avulla kuhunkin aihealueeseen ja tekee siihen liittyvät tehtävät.
 • Opintojakson lopuksi opiskelija toteuttaa projektin.

Lisätietoja opintojaksosta

 

Tero Ulvinen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

tero.ulvinen@vamk.fi | +358 207 663 644

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Verkkoympäristön ohjelmointi

0,00 

5 op