Yrityksen Johtaminen

Yrityksen johtamiseen tarvitaan monipuolista osaamista. Johtamisen osaamisen tarpeet kehittyvät kiihtyvään tahtiin. Ollaksesi tulevaisuuden osaaja- päivitä johtamisosaaminen ajantasalle kanssamme.

Tervetuloa mukaan yrityksen johtamisen pariin!

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suorittamisen jälkeen olet perehtynyt yrityksen- tai yksikön johtamisen perusteisiin sekä keskeisiin käsitteisiin. Se auttaa sinua toimimaan niin esihenkilö- kuin työntekijänä organisaatiossa- sen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Omaat valmiuksia toimia esihenkilö- ja muissa johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Ymmärrät teorian yhdistymisen käytäntöön ja osaat soveltaa sitä työtehtäviisi.
 • Työelämätaidot kehittyvät johtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista.
 • Opiskelija kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan (oppimisen taidot / itsearviointi) ja hyödyntämään kurssin antia tulevaisuuden työelämässä.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Johtamiskoulutus on suunniteltu yritysten ja muiden organisaatioiden esihenkilö- ja johtamistyössä toimiville tai siksi hakeutuville.
 • Johtamiskoulutus sopii sinulle osana tradenomi tutkinnon suorittamista.
Kuvaus

Sisältö

 • Itsenäinen opiskelu, ohjataan opintojakson moodle alustalla.
 • Itsearviointi
 • Tehtävä(t)
 • Palaute

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Oppikirja: Viitala, Jylhä.
 • Johtaminen : keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. (2019 tai uudempi painos tai e-kirja)

Arviointi

 • Numeerinen o-5
 • Itsenäisesti suoritettavat tuntitehtävät 50p.
 • Vertaisarviointi 30p.
 • Itsearviointi – ja palaute 20p.
 • 90-100p = E5 80-89p = H4 70-79p = H3
 • 60-69p = T2 50-59p = V1 0-49p. = HYL

Aikataulu ja paikka

 • 17.10.2024 – 15.12.2024

Lisätietoja opintojaksosta

Sari Saarikoski

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

sari.saarikoski@vamk.fi | +358 207 663 643

 

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Yrityksen Johtaminen

0,00 

3 op