Digitalisaatio ja markkinointi

Tervetuloa mukaan opintojaksolle.

Tällä opintojaksolla opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinoinnin toimenpiteitä terveys- ja hyvinvointialalle digitaalisia markkinointiviestintäkeinoja hyödyntäen. Opintojakso kattaa nykytila-analyysin ja segmentoinnin, ydinstrategian ja keihäänkärkituotteen määrittelyn sekä markkinoinnin kilpailukeinot (4P-mallin) erityisesti sosiaalisen median markkinoinnin näkökulmasta. Suoritettuaan opintojakson opiskelijat ovat valmiita toteuttamaan tehokkaita ja tuloksellisia digitaalisen markkinoinnin kampanjoita.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa markkinoinnin suunnittelun ja strategisten toimenpiteiden komponentit osaksi menestyksekästä markkinointisuunnitelmaa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Hyvinvointialan toimijoille (YAMK-taso)

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

 • Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinoinnin toimenpiteitä terveyden ja hyvinvointialan toimintoon digitaalisia markkinointiviestintäkeinoja soveltamalla.
 • Opintojakso on jaettu kolmeen moduuliin: 1) nykytila-analyysi ja segmentointi 2) ydinstrategia ja keihäänkärkituote 3) markkinoinnin kilpailukeinot eli 4P-malli, pääpaino sosiaalisen median markkinoinnissa.

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa markkinoinnin suunnittelun ja strategisten toimenpiteiden komponentit osaksi menestyksekästä markkinointisuunnitelmaa.
 • Opiskelija kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan ja osaa toimia verkossa vuorovaikutteisesti.
 • Opiskelija hallitsee suomen kielen kirjoitustaidon ja osaa ilmaista itseään selkeästi ja ammattimaisesti.
 • Opiskelija osaa tuottaa laadukkaita kirjallisia raportteja.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Virtuaaliset vierailut verkko-opetuksessa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Ryhmäprojektit
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Komulainen, M. (2023). Menesty Digimarkkinoilla. Kauppakamari. ekirja.

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Aikataulu tarkentuu myöhemmin
 • arkipäivisin (ma-pe klo 8:00-16:00 välillä)
 • arki-iltaisin (ma-to klo 16:00 jälkeen)

Lisätietoa opintojaksosta

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

heidi.skjal@vamk.fi | +358 207 663 616

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Digitalisaatio ja markkinointi

0,00 

5 op