Taloushallinnon perusteet

Taloushallinnon perusteet on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka sisältää palkanlaskentaan liittyvää lainsäädäntöä ja palkkojen laskentaa sekä kirjanpidon- ja laskutuksen perusteet. Taloushallinnon perusteet on suunnattu heikommassa työmarkkinatilanteessa oleville, eli sellaisille työntekijöille ja työttömille, joiden ammatissa on ylitarjontaa. Eniten ylitarjontaa on yleissihteereillä, vastaanottovirkailijoilla, matkatoimistovirkailijoilla, osastosihteereillä ja toimittajilla.

Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on omaa tehokasta tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Selkeys

Hyödyt

 • Antaa tarvittavaa lisäosaamista oikeus- ja taloushallinnon tehtävien näkökulmasta.
 • Osaamisen kehittäminen keskittyy palkkaukseen liittyvään lainsäädäntöön, varsinaiseen palkanlaskentaan,
  kirjanpidon perusteiden oppimiseen ja laskutukseen liittyvään teoriaan ja käytäntöön.
 • Suoritetut opintopisteet ovat hyväksiluettavissa soveltuvin osin ammattikorkeakoulututkintoon.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla)
 • työssäolevat, matalasti koulutetut (perusaste tai yleissivistävä), sellaiset, jotka tarvitsevat uusiin tai
  nykyisiin tehtäviin valmiuksia. Lisäksi henkilöt, joilla on yli 20 vuotta vanha tutkinto.
 • Oikeus- ja taloushallinnon täydentävä koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat heikommassa
  työmarkkinatilanteessa ja ylitarjonta-alalla, esimerkiksi yleissihteerit, vastaanottovirkailijat,
  matkatoimistovirkailijat, osastosihteerit ja toimittajat.
 • HUOM! Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kuvaus

Sisältö

Tämä 15 opintopisteen kokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta. Opiskelija osallistuu koko 15 opintopisteen kokonaisuuteen. Koulutuksen toteuttaa VAMK.

Palkanlaskennan perusteet lainsäädäntö (2 op)

 • Opettaja: Marika Teirfolk-Naarmala
 • Ajankohta: 20.9.-4.10.2024, perjantaisin klo 13:00-16:00 (3 kertaa)

Palkanlaskennan perusteet käytännössä (5 op)

 • Opettaja: Riikka Mäkelä
 • Ajankohta: 11.10.-22.11.2024, perjantaisin klo 13:00-16:00 (6 kertaa, syysloma poislukien)

Kirjanpidon perusteet ja käytäntö (4 op)

 • Opettaja: Harri Lehtimäki
 • Ajankohta: 29.11.2024-24.1.2025 perjantaisin klo 13:00-16:00 (7 kertaa)

Laskutus ja reskontrat (4 op)

 • Opettaja: Riikka Mäkelä
 • Ajankohta: 31.1.-21.2.2025, perjantaisin klo 13:00-16:00 (4 kertaa)

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena (Zoom)
 • Opetusmateriaalista tehdään myös videot, joka ovat opiskelijan katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Huomioi kuitenkin, että ne eivät aina riitä ratkaisemaan ohjelmistovirheitä tai muita ohjelmien kanssa tulevia haasteita, joten läsnäolo on suositeltavaa.
 • Yhtä opintopistettä kohden on kolme verkossa toteutettavaa oppituntia (oppitunnin pituus 45min).
 • Opintojen pääpaino on työelämälähtöisessä harjoitusmateriaalissa ja itseopiskelussa.

Opiskelumateriaali

 • Koulutuksen opetuskieli ja kaikki materiaalit ovat Suomeksi.

Aikataulu ja paikka

Syksyn kurssit pidetään Zoomissa perjantaisin klo 13:00-16:00 ajalla 20.9.2024-21.2.2025. Ohjelmistoja käytetään runsaasti, joten osallistuminen reaaliaikaisesti on erittäin suositeltavaa. Opetustilaisuuksista tehdään tallenteet, mutta ne eivät aina riitä kotona ilmenevien ohjelmistovirheiden ratkaisemiseksi. Tästä syystä opiskelijoiden on tärkeää osallistua opetukseen annettuina aikoina.

Lisätietoja opintojaksosta

Riikka Mäkelä

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

riikka.makela@vamk.fi | +358 207 663 343

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

 

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Haku on avoinna ensisijaisesti syksyllä 23 varasijoille ilmoittautuneille.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Taloushallinnon perusteet

0,00 

15 op