Liiketalous, tradenomi AMK | Kansainvälinen kauppa

Liiketalouden ensimmäinen lukuvuosi

Kaikilla liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoilla ensimmäinen lukuvuosi on samanlainen ja opiskelijalla on tällöin mahdollisuus päästä tutustumaan liiketalouden opintojen laajaan skaalaan.

Ensimmäisenä lukuvuotena kursseja on monipuolisesti eri suuntautumisista ja opiskelija pääsee valitsemaan omien opintojensa suuntautumisen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Tutkinnon suuntaavat opinnot alkavat toisena opintovuotena ja kestävät aina opintojen loppuun saakka.

VAMKin liiketalouden suuntaavat opinnot:

 • Kansainvälinen kauppa
 • Markkinointi
 • Oikeushallinto
 • Taloushallinto
Liiketalous fi fi

Kansainvälinen kauppa

Yritystoimintaa ja markkinointia globaalista näkökulmasta.

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma kouluttaa asiantuntijoita kansainvälisen kaupan palvelukseen esimerkiksi assistenteiksi ja virkailijoiksi.

Koulutusohjelmassa opiskellaan muun muassa kieliä, viestintää, kulttuurien tuntemusta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Suuria opintokokonaisuuksia ovat yrityksen toimintaympäristö, tietohallinto ja yrityksen toiminnot, kuten markkinointi, henkilöstöresurssit, juridiikka ja laskentatoimi.

Mahdollisia työpaikkoja

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin, logistiikan, huolinnan, laskentatoimen ja kansainvälisen kaupan suunnittelun ja toteutuksen parissa Suomessa ja ulkomailla.

Mahdollisia ammattinimikkeitä:

 • Projektipäällikkö, myyntipäällikkö & avainasiakaspäällikkö
 • Vienti- ja tuontisuunnittelija tai assistentti
 • Myyntiassistentti
 • Henkilöstöhallintoassistentti
 • Taloushallinnon assistentti
 • Vientihuolitsija
 • Tullivirkailija
 • Business Controller Assistant
 • Account Manager
 • Assistant in HR-development

Kansainvälisen kaupan opiskelu VAMKissa

Sijaintimme globaalien yritysten keskellä Pohjoismaiden suurimman energiateknologia yrityskeskittymän ytimessä takaa meidän opiskelijoillemme jo opiskeluaikana alan harjoitelupaikkoja ja työpaikkoja valmistumisen jälkeen. Alueellamme on mitä parhaimmat mahdollisuudet kehittyä vientialan asiantuntijaksi.

Syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti:

 • International Marketing
  • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu englanninkielisiä kursseja markkinoinnista, sen suunnittelusta sekä yrityksen kansainvälistämisestä
 • Yrityksen kansainvälinen toiminta
  • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu ulkomaankauppaa, toiminnan rahoitusta, lainsäädäntöä sekä HR-hallintaa englanniksi
 • Strategic Logistics Management
  • Tämä opintokokonaisuus sisältää kursseja, jotka antavat valmiudet hallita kansainvälistä toimitusketjua, hankintaa, tuotantoa sekä yritysten työvälineiden käyttöä
Jatkokoulutusmahdollisuudet

Kansainväliseen kauppaan erikoistunut voi valmistuttuaan hakea opiskelemaan erilaisiin jatkokoulutuksiin. Yliopiston maisteritutkinnot ovat laajudeltaan 120 op ja YAMK tutkinnot yleisesti 90 op

Näitä ovat esimerkiksi:

 • International Business Management, MBA (VAMK)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan maisteri (Vaasan yliopisto)
 • Maisterin tutkinto kansainvälisessä liiketoiminnassa (Kajaani University of Applied Sciences)
 • MSC Kansainvälisen liiketoiminna ja myynnin hallinta (University of Eastern Finland)
 • Kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden MIBE (Lappeenranta yo)
 • Master of Science in Management ja kansainvälinen liiketoiminta (Aalto yo)

Opiskelijat esittelyssä

Kansainvälinen kauppa
Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula

Retu Vanha-Perttula opiskelee kansainvälistä kauppaa VAMKissa ja työskentelee samalla Wärtsilässä. Opinnot ja työ täydentävät toisiaan vastavuoroisesti.

Lue koko tarina