Hakijoiden laatu VAMKin kansainvälisiin koulutusohjelmiin parani

Hakijoiden laatu VAMKin kansainvälisiin koulutusohjelmiin parani

Kevään 2024 ensimmäisessä kansallisessa yhteishaussa hakijoiden laatu Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisiin koulutusohjelmiin parani kielivaatimusten tiukentuessa. Vaikka lukukausimaksut EU:n ulkopuolisille opiskelijoille nousivat edellisvuoteen verrattuna, oli VAMKin koulutusohjelmiin keskimäärin 45,66 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Alustavien tietojen mukaan tänään päättyneessä valtakunnallisessa yhteishaussa oli yhteensä noin 64 770 hakijaa. Haussa oli suomalaisten korkeakoulujen englanninkieliset AMK- ja YAMK-koulutusohjelmat ja taiteen opinto-ohjelmat. Hakemuksia VAMKiin tehtiin yhteensä 7 305, joista 6 257 oli yksittäisiä hakijoita.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa VAMKissa oli tarjolla kaksi englanninkielisestä AMK-tasoista tutkinto-ohjelmaa sekä neljä YAMK-tutkinto-ohjelmaa. Yhteensä aloituspaikkoja oli VAMKissa tarjolla 160. Suosittuja tällä hakukierroksella olivat erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Keskimäärin VAMKin koulutusohjelmiin oli 45,66 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Liiketalouden kansainväliset koulutusohjelmat kiinnostivat hakijoita

Vetovoimaluvulla (hakijoiden suhde aloituspaikkoihin) mitattuna ylivoimaisesti suosituin koulutusohjelma oli liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, International Business Management, johon oli 68,90 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Myös projektinhallinnan YAMK-koulutusohjelma (Master of Business Administration) kiinnosti hakijoita ja sen vetovoimaluku oli 66,20. Liiketalouden AMK-tasoinen englanninkielinen tradenomitutkinto koettiin myös mielenkiintoiseksi hakijoiden keskuudessa. Koulutusohjelmista se sai määrällisesti eniten hakemuksia, 2 142 eli 53,55 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Tekniikan alalla suosituin oli Project Management koulutusohjelma (Master of Engineering), johon hakijoita oli 33,40 yhtä aloituspaikkaa kohden. AMK-tasoiseen tietotekniikan englanninkieliseen insinöörintutkintoon hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden oli 28,83.

Tavoitteena korkeatasoisten maksavien opiskelijoiden määrän lisääminen

VAMKissa on panostettu kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin monipuolistamiseen. Vuoden 2023 aikana kansainvälisen markkinoinnin painopiste on ollut Aasian maissa ja Lähi-Idässä, joista tulevat opiskelijat kustantavat opiskelunsa lukukausimaksuin. Erityisesti Intia, Sri Lanka ja Vietnam ovat kiinnostavia rekrytointimaita, koska niissä korkeakouluikäisten nuorten määrä on suuri.

”Olemme systemaattisesti vahvistaneet kansainvälistä brändiämme ja vetovoimaamme. Huhtikuussa osallistuimme OPH:n India Roadshow’hun Delhissä, Mumbaissa ja Bangaloressa yhdessä muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Lokakuussa teimme merkittävää yhteistyötä SAMKin ja Metropolian kanssa Najah Dubai-messuilla Arabiemiraateissa. Marraskuussa osallistuimme vielä OPH:n Road to Finland 2024 -tapahtumiin Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä, Vietnamissa”, kertoo VAMKin viestintä- ja markkinointipäällikkö Sirpa Rutanen.

Tärkeässä roolissa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa ovat paikalliset agentit, joita VAMKilla on yhteensä 12, pääosin Aasiassa. Agentit auttavat tunnettuuden vahvistamisessa muun muassa lukiovierailujen ja digitaalisten kampanjoiden avulla.

”Kansainväliseen opiskelijarekrytointiin panostaminen on kannattanut ja kohdemaista on tullut kiitettävä määrä hakemuksia. Tänä vuonna lukukausimaksua EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille nostettiin hieman, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut hakijamääriin”, Juha Vierola, VAMKin opiskelijapalveluiden päällikkö pohtii.

Valintakokeet ja opiskelijavalinnat

VAMKissa opiskelijat valitaan AMK-tutkintoihin valintakokeen perusteella. Valintakokeet järjestetään 21.3.2024 ja tulokset julkaistaan 10.4.2024 mennessä. YAMK-tutkintoihin opiskelijat valitaan haastatteluvideoiden perusteella 31.5.2024 mennessä. Opiskelupaikat on otettava vastaan 11.7.2024 klo 15 mennessä ja opinnot alkavat elokuussa 2024.

”Opiskelijavalinnan prosessi jatkuu nyt meidän osalta hakukelpoisuuksien tarkistuksella hakijoiden riittävän pohjakoulutuksen ja kielitaidon varmistamiseksi”, kertoo Vierola.

Lisätietoja valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi verkkosivulta.

Tunnisteet

yhteishaku