Strategiatyö käynnistyi – VAMKin uusi strategia valmistuu keväällä 2024

Strategiatyö käynnistyi – VAMKin uusi strategia valmistuu keväällä 2024

Vaasan ammattikorkeakoulu aloitti uuden strategian työstämisen 19.9. järjestetyllä johtoryhmän kick-off – työpajalla. Strategian uudistamisen tavoitteena on luoda edellytykset ammattikorkeakoulun toiminnan kirkastamiselle ja kyetä vastaamaan entistä paremmin muuttuvan maailman haasteisiin.

Vaasan ammattikorkeakoulu polkaisi käyntiin uuden strategian valmistelun johtoryhmän kick-off – työpajalla Palosaaren kampuksella. Strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on muodostaa toimintaympäristö- ja muutosanalyysi. Tämän pohjaksi henkilöstölle ja opiskelijoille toteutetaan kysely syksyn aikana. Lisäksi tehdään erillinen kysely ja syvähaastatteluja sidosryhmien edustajille.

”Ammattikorkeakoulujen aluekehityksen tehtävän mukaisesti haluamme, että uusi strategia palvelee alueen tarpeita mahdollisimman hyvin. Siksi osallistamme sidosryhmiä laajasti koko strategiamatkan ajan”, kertoo Kati Komulainen, rehtori, toimitusjohtaja, VAMK.

Marraskuussa alkaa strategiatyön toinen vaihe, jolloin hallituksen johdolla valitaan suunta, jota kohti halutaan kulkea. Tämän vaiheen tavoitteena on saada aikaan missio, visio ja painopistealueet. Myös strategiatyön toisessa vaiheessa henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat mukaan suunnittelutyöhön.

Strategiatyön viimeisessä vaiheessa uuden strategian suuntaviivat hiotaan valmiiksi. Myös tässä vaiheessa johtoryhmä ja sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana työpajojen ja kyselyjen muodossa. Tämän vaiheen tuloksena syntyy strategian toteutuksen tiekartta ja mittarit. Uusi strategia valmistuu toukokuussa ja lanseerataan elokuussa 2024.

”Tavoitteemme on rakentaa kunnianhimoisesti meitä erilaistava ja selkeästi profiloiva strategia”, sanoo Komulainen.

VAMKin tukena strategiamatkalla on itsenäinen ajatushautomo Demos Helsinki, jonka tehtävänä on toimia erityisesti sparraajana ja haastajana.

”Tämä on meille aivan ihana tilaisuus olla haastajana mukana kulkemassa kohti yhteistä maalia korkeakoulun kanssa, jolla on katse tulevassa ja joka tekee työtä merkittävien tulevaisuuden teemojen parissa”, kommentoi Jenni Kilpi, Asiantuntija, Demos Helsinki.

”Valitsimme nimenomaan Demos Helsingin strategian uudistamisen kumppaniksi, koska uskomme heidän voivan haastaa meitä positiivisesti. Uskon, että Demos Helsinki johdattaa meidät alueille, jonne emme itse osaisi mennä”, pohtii Komulainen.

Tunnisteet

strategia