Tehoa liiketoimintaan mikro-opinnoilla – VAMK julkaissut opintoja yrittäjille

Tehoa liiketoimintaan mikro-opinnoilla – VAMK julkaissut opintoja yrittäjille

VAMK julkaissut yrittäjille maksuttomia mikro-opintoja

Viimeaikaiset äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset, kuten korona-pandemia ja Ukrainan sota, ovat asettaneet merkittäviä haasteita mikro- ja pk-yrityksille. Uusiutuminen on kriittisen tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja tässä kontekstissa Länsi-Suomen ammattikorkeakoulut ovat yhdistäneet voimansa MYRSKY-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yrityksiä pandemiasta toipumisessa tarjoamalla mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, jotka edistävät yritysten valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä.

Hanketta toteutetaan yhteistyönä 22 ammattikorkeakoulun voimin ympäri Suomea. Tämä yhteishanke mahdollistaa kattavan ja monipuolisen mikro-opintokokonaisuuden tarjoamisen yrityksille. Yhteisen ikkunan kautta yritykset voivat hyödyntää opintoja, jotka tukevat vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota.

Mikro-opinnoilla tukea liiketoimintaan

Yksi MYRSKY-hankkeen keskeisistä elementeistä ovat tarjolla olevat mikro-opintokokonaisuudet, jotka on suunniteltu antamaan konkreettista tukea yritysten henkilöstölle ja johdolle. Nämä lyhyet opinnot keskittyvät muun muassa tilinpäätökseen, brändiin ja yrittäjiä syöviin prosesseihin. Niiden tarkoituksena on tarjota yrityksille ketterä ja käytännönläheinen tapa kehittää tiettyjä liiketoimintaan liittyviä taitoja ja valmiuksia. Vaasan ammattikorkeakoulu pyrkii opintokokonaisuuksilla tukemaan yritysten kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin toimintaympäristöihin.

Vaasan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ovat olleet keskeisessä roolissa MYRSKY-hankkeen mikro-opintojen kehittämisessä. Asiantuntijat ovat sitoutuneet varmistamaan, että mikro-opintokokonaisuudet vastaavat yritysten tarpeita ja odotuksia. Tämä tarkoittaa, että Vaasan ammattikorkeakoulun panostuksella mikro-opinnoissa on keskitytty juuri niihin asioihin, joita yritykset ovat toivoneet koulutusta. Mikro-opintojen tarjoamat tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä liiketoiminnassa. Vaasan ammattikorkeakoulun asiantuntemus luo siten vahvan perustan yritysten muutoskyvykkyyden ja osaamisen kehittämiselle MYRSKY-hankkeessa.

Nämä mikro-opintokokonaisuudet ovat suunniteltu joustaviksi ja ajasta riippumattomiksi, mahdollistaen yritysten henkilöstölle pääsyn tarvittavaan osaamiseen ilman veloitusta. Ne tarjoavat käytännönläheistä tietoa ja työkaluja, joita yritykset voivat välittömästi soveltaa toiminnassaan. MYRSKY-hankkeen avulla Länsi-Suomen yritykset voivat siis vahvistaa osaamistaan ja valmiuksiaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Valtakunnallinen sivu tarjoaa runsaasti opintomahdollisuuksia

Hankkeen valtakunnalliselle sivulle on lisätty mikro-opintokokonaisuuksia yrittäjille. Tämä hankkeen toteuttajien yhteinen oppimisalusta tarjoaa laajan valikoiman opintoja kaikilta hanketoteuttajilta, vahvistaen siten monipuolista osaamisen kehittymistä vihreän siirtymän ja digitalisaation aloilla. Opiskelu on suunniteltu joustavaksi ja työn lomassa tapahtuvaksi, mahdollistaen nopeat, 20 minuutin inspiraatiotietoiskut tai syvemmät kokonaisuudet oman aikataulun mukaan.

Hankkeen tavoitteena on vastata äkillisten toimintaympäristön muutosten aiheuttamaan haasteeseen tarjoamalla yrityksille konkreettista tukea ja koulutusta. Mikro-opintokokonaisuudet käsittelevät keskeisiä teemoja, kuten muutoskyvykkyyttä, vihreää siirtymää, ja digitalisaatiota, ja ne on suunniteltu vastaamaan nimenomaan yritysten tarpeisiin.

Yhteinen alusta mahdollistaa helpon pääsyn kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjoamaan asiantuntemukseen. Tavoitteenamme on tukea yrityksiä vahvistamaan muutoskyvykkyyttään ja kehittämään osaamistaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

 

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ilmoittautumislinkki tapahtumaan ja lisätietoa MYRSKY-hankkeesta

Tunnisteet

Myrskytki