YTHS on aiemmin järjestänyt yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon. Lakimuutoksen myötä palvelu laajenee kattamaan myös amk-opiskelijat.


Mikä ihmeen YTHS?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.


YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat

  • ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.


Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta

 

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Vuodesta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti.


Ensimmäisen kerran terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen. Yliopisto-opiskelijat maksavat syyslukukauden 2020 terveydenhoitomaksun ylioppilaskunnalle.

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on

Kelan verkkosivuilla

 

Uudet tilat

Kaikki YTHS:n Vaasan yksikön tilat tulevat sijoittumaan VAMK:in Wolffintie 30 kiinteistöön sekä Alereen. Suunterveyden vastaanotto tulee Wolffintie 30 kiinteistöön. Muut palvelut jakautuvat molempien kiinteistöjen kesken. Wolffintie 30 kiinteistön YTHS-tilat tulevat sijoittumaan B- ja C- osan kellarikerrokseen. Aleren puolella nykyisiä terveydenhoidon tiloja laajennetaan käsittämään kokonaisuudessaan A-osan 4. kerros.

Remonttien arvioitu aloitusajankohta on huhti- toukokuussa Wolffintie 30 kiinteistöön sekä kesäkuussa Aleren puolelle.

Arkkitehtinä toimii Kalle Viljanen.

YTHS UKK

Yliopisto-opiskelijat voivat varata aikoja jo vuoden 2020 puolella, mutta AMK-opiskelijat vasta 1.1.2021 alkaen. Onko vaarana, että yliopisto-opiskelijat ehtivät varata kaikki ajat, eikä niitä ole ensimmäisinä kuukausina AMK-opiskelijoille?

Tämä on epätodennäköinen tilanne. Aikoja voi varata etukäteen rajallisesti, koska tarve käynnille on oltava ja kaikki ajanvaraukset tapahtuvat YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin kautta. YTHS vapauttaa aikoja varattavaksi tietyin väliajoin, eli kaikki kevään 2021 ajat eivät ole koko ensi syksyä varattavissa, vaan ne avataan luultavasti loppuvuodesta.

Vielä on mahdotonta sanoa, ruuhkautuvatko palvelut keväällä 2021 vai eivät, sillä asiasta ei voida tehdä mitään arviota etukäteen. Tämä mahdollisuus on joka tapauksessa otettu jo suunnittelussa huomioon ja siihen pyritään varautumaan niin, että tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.

Paljonko YTHS:n palvelut maksavat opiskelijalle ja miten niistä maksetaan?

uoden 2021 alussa jokaiselta perustutkintoa suorittavalta, läsnäolevaksi ilmoittautuneelta opiskelijalta peritään lukukausittain terveydenhoitomaksu. Maksu on suuruudeltaan noin 77e lukuvuodessa, eli 30-40e/lukukausi. Summaa ei ole vielä vahvistettu. YTHS:n käyntimaksut poistuvat 2021 alusta, eli opiskelijalle palvelut maksavat terveydenhoitomaksun verran.

Terveydenhoitomaksun keräämisestä vastaa Kela. Opiskelijoille tiedotetaan mahdollisimman kattavasti ja ajoissa siitä, että maksu täytyy maksaa.

Koskeeko YTHS kaikkia ammattikorkeakoulussa kirjoilla olevia vai riippuuko se saadusta tuesta (opintotuki, työttömyystuki jne.)

YTHS:n palveluihin on pääsy kaikilla perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi lukukaudelle ja maksaneet terveydenhoitomaksun. Palveluihin ovat siis oikeutettuja tutkintoa suorittavat AMK-, YAMK- ja yliopisto-opiskelijat sekä Poliisiammattikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat. Myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat saavat palvelut.

YTHS:n palveluiden ulkopuolelle jäävät avoimen amk:n/yo:n opiskelijat, yliopistojen jatko-opiskelijat, kansainväliset vaihto-opiskelijat, Högskolan på Ålandin opiskelijat sekä tilaus- ja täydennyskoulutuksissa opiskelevat.

Koskeeko YTHS ammattikoulusta tulleita polkuopiskelijoita, entä avoimen opiskelijoita?

Ei, ainoastaan koko tutkintoa suorittamaan hyväksytyt opiskelijat ovat oikeutettuja palveluihin. Myöskään esim. tilaus- ja täydennyskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin. Yliopistopuolella avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole aiemminkaan olleet oikeutettuja palveluihin.

Millaisiksi jonojen odotetaan venyvän esimerkiksi hammaslääkäriin?

Tähän on tässä vaiheessa vaikea vastata, sillä kunnollista arviota asiasta ei voida etukäteen tehdä. Tutkimusten pohjalta tiedetään, että AMK-opiskelijoilla hampaat ovat huonommassa kunnossa ja tarvetta suunterveyden palveluille on. Voi siis olla, että 2021 hammashoitoa tarvitsevat hakeutuvat nopeasti YTHS:n palveluihin. Tähän on kuitenkin pyritty varautumaan ja se on otettu suunnittelussa huomioon, joten jonojen kasvuun pystytään tarvittaessa reagoimaan.

Lisätietoa

YTHS 2021

 

Palveluverkko on julkaistu 13.2. ja se on nähtävissä täältä

Samalla sivulla on nähtävissä kriteerit, joiden perusteella uusien toimipisteiden ja yhteisyökumppanien pisteet on päätetty.