Aloitetaan johdonmukaisesti

Fi euroopan unionin osarahoittama pantonePohjanmaan liitto

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Aloitetaan johdonmukaisesti

Hankkeen kesto: 5.9.2023 - 31.8.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Novia, Vaasan yliopisto

Rahoitus: EAKR-investointihanke

Kokonaisbudjetti: 25 375 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Joel Songok, Yliopettaja (Tekniikka)

puh. +358 207 663 398, joel.songok@vamk.fi

Hankekoodi: A80482

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Vaasaan on GigaVaasan johdolla kasvamassa kokonaan uusi akkuklusteri. Jotta akkuteknologian koulutus saadaan jaloilleen, täytyy aloittaa johdonmukaisesti. Vaasasta puuttuu käytännössä kokonaan kennotason akkuoppimisympäristö, akkututkimus- ja akkujen kehitysinfrastruktuuri. Akkualan teoriaopetus on jo alkanut, vaikka tilat käytännön opetukseen akkuteknologiasta ovat puutteelliset. FREESI-laboratoriossa, joka on Vaasan yliopiston ja VEBICin hallinnoima, on olemassa hyvin pienimuotoinen ja rajallinen akkutestauslaboratorio (ns. akkusykleri ja sääkaappi) ja se on tarkoitettu pääasiassa tutkimus- eikä opetuskäyttöön. Hankkeen tavoitteena on muodostaa Technobothniaan alueen tarpeita palveleva laadukas ja ajantasainen akkukennojen testaukseen suunniteltu laboratoriosolu, jota voidaan hyödyntää niin oppimisympäristönä kuin yhteiskäytössä yritysten testausalustana. Sähkötekniset akkutekniikan perusmittaukset voidaan suorittaa akkusyklerillä ja potentiostaatilla hyödyntäen sääkaappia. Yhdessä ne mahdollistavat mielekkäiden laboratoriotöiden suorittamisen ja käytännön opetuksen.

VAMK on hankkeen päätoteuttaja, joka vastaa koko hankkeen koordinoinnista sekä akkukennojen testauksessa käytettävän laboratoriosolun suunnittelusta, kilpailutuksen valmistelusta, tilaamisesta ja asentamisesta yhdessä hankkeen osatoteuttajien kanssa. VAMK vastaa hankkeen kumppaniverkoston keskinäisen sopimuksen mukaisesti akkusyklerin hankintaan liittyvistä kustannuksista omarahoitusosuudellaan

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Technobothniaan alueen tarpeita ja kehittyvää akkuklusteria palveleva laadukas ja ajantasainen akkukennojen testaukseen suunniteltu laboratoriosolu, jota voidaan hyödyntää niin oppimisympäristönä kuin yhteiskäytössä yritysten testausalustana. Tavoitteena on luoda käytännön demonstraatioympäristö teoriaopintoja täydentämään.

Tulokset

Hankkeen tuloksena Technobothnia-laboratoriossa on laadukas ja ajantasainen laboratoriosolu akkukennojen sähkötekniseen testaamiseen, joka toimii oppimis-, tutkimus-, ja demonstraatioympäristönä yhteiskäytössä korkeakoulujen, alueen yritysten ja kasvavan akkuklusterin kanssa. Laitteiden käyttöastetta opetukseen ja yhteiskäytössä voidaan mitata määrällisesti. Laadullisesti hankkeen tulosta, eli akkulaboratoriosolua, voidaan mitata pyytämällä laitteiden käyttäjiltä palautetta.

Hanke mahdollistaa laadukkaan käytäntölähtöisen akkuteknologiakoulutuksen vaasalaisissa korkeakouluissa ja syventää entisestään niiden yhteistyötä sekä valmistaa Vaasan aluetta akkuklusterin syntyyn seudulle. Pitkän aikavälin vaikutus on myös se, että valmistuvien opiskelijoiden osaamistaso vastaa paremmin työelämän vaatimuksia, sillä akkuteknologia on vahvasti kytköksissä esimerkiksi älykkäisiin ja hajautettuihin energiajärjestelmiin, minkä osaamista alueella jo tarvitaan. Laboratoriosolun käyttöastetta voidaan määrällisesti mitata.

Vamk logo

Yrkeshögskolan novia logo.svg

Vaasan yliopisto logo