Hiilineutraali yhteiskunta

Oph logo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Hiilineutraali yhteiskunta

Hankkeen kesto: 15.5.2023 - 30.6.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OPH

Kokonaisbudjetti: 48 569 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Asseri Laitinen, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 321, asseri.laitinen@vamk.fi

Hankekoodi: 307/5188/2022

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Koulutus rakentuu tehokkaiden ja helposti saavutettavien 1–2 opintopisteen verkkokurssien pohjalle. Verkko-opetus käsittää niin ohjattua ja aikataulutettua etäopetusta kuin itsenäistä ja aikaan sitomatonta työskentelyä. Kurssit ovat suoritettavissa myös täysin itsenäisenä työskentelynä videoluentojen ja etäoppimistehtävien myötä. Osallistujia sitoutetaan kursseille tarjoamalla aikataulutettu suoritusmahdollisuus sen lisäksi, että kurssit ovat suoritettavissa täysin itsenäisesti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että käytyään opinnot, osallistujalla on ymmärrys oman alansa ilmastovaikutuksista ja niiden lieventämisestä. Osallistuja on myös tutustunut alansa tuotteiden, palveluiden tai yritysten hiilijalanjälkeen ja tunnistaa niistä keinoja pienentää ilmastovaikutuksia.

Tulokset

Tuloksena osallistujat saavat työkaluja (hiilijalanjälki/elinkaarilaskenta, pedagogiset menetelmät) ja osaamista (alan ilmastovaikutukset ja hiilijalanjälki, elinkaariajattelu) ilmastovaikutusten opettamiseen ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa.

Koulutukseen sisältyy kaksi kaksi opintokokonaisuutta:

  • Hiilineutraalin yhteiskunnan perusteet, 2 op
  • Elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskenta, 2 op

 

Vamk logo

Vilkaise tätä