INCREDIT

European institute of innovation and technology logo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: INCREDIT - Interdisciplinary Creative Education in Deep Tech

Hankkeen kesto: 1.5.2023 - 31.7.2024

Päätoteuttaja: Aalto yliopisto

Hankepartnerit: VAMK, Hanken Svenska handelshögskolan, Uumajan yliopisto, Universidad Internacional de La Rioja

Rahoitus: Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutilla (EIT)

Kokonaisbudjetti: 128 687 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Tero Ulvinen, Lehtori (Liiketalous)

puh. +358 207 663 644, tero.ulvinen@vamk.fi

Alusta: Smart Well-BeingSmart Industry, Smart City

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

INCREDITin tavoitteena on tehdä deep tech -alasta helpommin lähestyttävä sekä opiskelijoille että opettajille Euroopassa, luoda opiskelijoille enemmän verkostoitumismahdollisuuksia alalla, tukea alan start-up-yrityksiä ja edistää alan innovointia. INCREDIT yhdistää korkeakoulut ja teollisuuskumppanit ja start-up-yritykset, ja kehittää näin alaan liittyviä tietoja ja taitoja, mikä vahvistaa alan työllistämismahdollisuuksia.

Hankkeeseen osallistuu 5 yliopistoa kolmesta eri maasta (Suomi: Aalto-yliopisto, Hanken School of Economics, Vaasan ammattikorkeakoulu, Ruotsi: Uumajan yliopisto) ja Espanja: Universidad Internacional de La Rioja) sekä monia julkisia, yksityisiä ja valtiosta riippumattomia organisaatioita ja laitoksia.

Tavoitteet

INCREDITin tavoitteena on lisätä konsortion innovaatio- ja yrittäjyysvalmiuksia rakentamalla konsortio, joka tukee EIT:n korkeakoulualoitteen Deep Tech Talent -aloitetta ja joka perustuu seuraaviin lähestymistapoihin: 1) poikkitieteellinen lähestymistapa, 2) käytännönläheinen yhteistyö, 3) elinikäiset oppimismahdollisuudet ja 4) hyvin verkottunut ja integroitu ekosysteemi.

Tulokset

 • 2 startup-yrityksen tukeminen vaiheessa 1 yhdistämällä ne monitieteelliseen opiskelijaryhmään.
  • Vaiheessa 2 startup-yritysten määrä nostetaan kolmeen, mikä osoittaa, että olemme kiinnostuneita tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja markkinoiden kanssa ja keskitymme siihen.
 • Koulutetaan ja opetetaan vähintään 360 opiskelijaa vaiheessa 1 koko konsortiossamme.
  • Vaiheessa 2 määrä nostetaan vähintään 390 opiskelijaan.
 • Vähintään 45 opiskelijan mentorointi vaiheessa 1, jolloin mentorointi on lisätukea ja ohjausta, jota annetaan opiskelijoille opiskelijakoulutuksessa esitetyistä aiheista, ja mentorointia annetaan yksilö-, ryhmä- tai luokkahuonetasolla.
  • Vaiheessa 2 määrä nostetaan vähintään 60 opiskelijaan.
 • Koulutetaan 50:tä akateemista (15 mentoroitua) ja 50:tä muuta kuin akateemista henkilöstöä (15 mentoroitua) aiheista, jotka liittyvät syvälle menevän teknologian integrointiin nykyiseen koulutustarjontaansa.
  • Vaiheessa 2 koulutamme 50 akateemista ja 50 muuta kuin akateemista henkilöstöä ja lisäämme samalla mentoroitavan henkilöstön määrää vähintään 20:een kummassakin ryhmässä.
 • Yhden uuden kumppanuuden tutkiminen ja kehittäminen vaiheessa 1 ja seuraavien neljän kumppanuuden kehittäminen vaiheessa 2.
 • Syvälle teknologiaan suuntautuneiden uusien tukirakenteiden tutkiminen ja kehittäminen, jotta tutkia ja kehittää lisäosaamista Aalto Works -aloitteeseen. Vaiheessa 1 tavoitteena on 1 parannettu rakenne ja 2 vaiheen 2 osalta.

Vamk logo

Hanken