Mindful Ageing

Vipuvoimaaeu 2014 2020Eulogo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Mindful Ageing

Hankkeen kesto: 1.9.2020 - 31.8.2023

Päätoteuttaja: Inova Consultancy Ltd

Hankepartnerit: VAMK, iED (Kreikka), E-Services (Ranska), CCS (Irlanti)

Rahoitus: Erasmus +

Kokonaisbudjetti: 249 999 €

Hankkeen verkkosivut: https://mindfulageing.eu/fi/

Hankekoodi: 2020-1-UK01-KA204-078841

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

Mindful Ageing on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke, joka käynnistettiin syyskuussa 2020 kestäen 36 kuukautta. Tässä elokuussa 2023 päättyvässä hankkeessa ovat mukana organisaatiot Bulgariasta, Suomesta, Ranskasta, Kreikasta, Irlannista ja Iso-Britanniasta.

Tavoitteet

Mindful Ageing hankkeessa painotetaan positiivisen ikääntymisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää terveellisiä elämäntapoja yli 50 -vuotiaiden keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on auttaa ikääntyviä ihmisiä ennen ja jälkeen eläköitymisen suhtautumaan positiivisesti ikääntymiseen ja aktiiviseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tämä mielenkiintoinen hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua mindfulnessiin sekä positiivisen psykologian menetelmiin.

Tulokset

Hankkeen tulokset voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäisenä tuloksena on raportti, joka suunnataan päättäjille ja organisaatioille, jotka pyrkivät tukemaan yli 50-vuotiaita, ja se on maksutta kaikkien käytettävissä. Raportissa tarkastellaan muun muassa ikääntyvän väestön nykytilannetta Euroopassa, ja se sisältää yli 50 ihmisen kokemuksia positiivisista psykologisista interventioista. Toinen tulos on muutaman päivän kestävä koulutusohjelma, jossa osallistujilla on mahdollisuus tutustua mielen ja kehon hyvinvoinnin tärkeyteen. Kolmantena tuloksena on tukiryhmät, jotka toimivat pieninä vertaismentorointiryhminä, joissa on 5-8 osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat vähintään kolme kertaa. Neljäntenä tuloksena on Mindful Ageing Online Academy, joka koostuu verkkokursseista ja verkkoverkostosta sekä vanhuksille että tukityöntekijöille.

Inovalogocmyk   Iedlogo

Vamk logoLogo eseniors png

Bicc logo

Ccs logo transparent