Startup ja innovointi

Oph logo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Startup ja innovointi

Hankkeen kesto: 5.5.2021 - 31.5.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OPH

Kokonaisbudjetti: 444 750 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Klaus Salonen, Lehtori (Liiketalous)

puh. +358 207 663 561, klaus.salonen@vamk.fi

Hankekoodi: 452/17/2021

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa on kyse startupin synty- ja kehitysprosessista käytännössä innovaatioprosesseineen. Summaarinen kartoitus on osoittanut, ettei nuoret, potentiaaliset yrittäjät innostu yrittämisestä muun muassa siihen liitettyjen pykäläviidakon ja byrokraattisten prosessien vuoksi. Useimmiten yrittämisen esteinä sekä haasteina koetaan käytännössä vastaan tulevat konkreettiset asiat, kuten pakottava lainsäädäntö, verotus, asiakashankinta, tuotekehitys, markkinointi ja myynti sekä hinnoittelu, laskutus, yrittämisen ja perhe-elämän yhdistäminen sekä oma jaksaminen. Muun muassa Akavan mukaan yrittäminen on edellytys hyvinvointivaltion säilymiselle, ja tämän vuoksi tarvitaan uusia yrittäjyyden opettamisen työkaluja. Startup- ja innovointihanke tarjoaa tähän tarpeeseen ratkaisun. Menestyksekäs startup edellyttää selkeää visiota, oikeaa ajoitusta, oikean tiimin rakentamista sekä sen johtamista, toimivaa liikeideaa ja rahoitusta sekä markkinointia. Innovaatioprosessien hallinta on yksi keskeinen työkalu tässä kokonaisuudessa.

Tavoitteet

Startup-prosessi innovaatioineen toteutetaan hands-on periaatteella. Tavoitteena on, että oppija osaa itse opettaa oppimillaan menetelmillä oppilaitaan. Hankkeessa opetetaan käytännön työkaluja sekä niiden käyttöä tarkoituksella, että koulutettavat sisäistävät prosessit pääasiassa tekemisen kautta tarvittavalla teoreettisella viitekehyksellä höystettynä.

Tulokset

Toteutustapa on suunniteltu siten, että se voidaan hoitaa etänä, lähiopetuksena tai hybridinä. Tuloksena on oppijan uusi osaaminen, joka innostaa oppijan omia oppilaita, ja sen myötä yhteiskuntaa rakentavia ja työllistäviä, isoja ja pieniä yritysmenestystarinoita.

Vamk logoVaasan yliopisto logo

Koulutuksessa järjestettävät hankkeet

Free of charge (0€)
Avoin AMK 5 op
Startup and Innovation

Startup and Innovation

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt