Käytännön tukea opintoihin

Opinto-ohjauksessa käytetään opiskelijakeskeistä toimintamallia, joka koostuu perusohjauksesta, syventävästä ohjauksesta sekä tiedotuksesta ja neuvonnasta. Perusohjaus on ryhmäohjausta, joka on kaikille opiskelijoille kuuluvaa systemaattista ohjausta sisältäen perehdyttävän opintojakson, tulokeskustelun ja kehityskeskustelut vuosittain.

dsc8293

Tavoitteet

 • Opiskelijan hyvinvointi
 • Opiskelijan sitouttaminen AMK-opintoihin
 • Opintojen etenemisen edistäminen
 • Keskeyttämisten vähentäminen
 • Normiaikaisen valmistumisen ja ammatillisen kasvun tukeminen

Toimenpiteet

 • Perehdyttävät opinnot, yhtenäinen sisältö
 • Tulokeskustelu
 • Kehityskeskustelut, säännönmukaisesti koko opiskelijan polun ajan
 • Ajantasaista, täsmäohjausta, opiskelijan tarpeen mukaan
Ota yhteyttä opoihin

Opinto-ohjauksessa käytetään opiskelijakeskeistä toimintamallia, joka koostuu perusohjauksesta, syventävästä ohjauksesta sekä tiedotuksesta ja neuvonnasta. Perusohjaus on ryhmäohjausta, joka on kaikille opiskelijoille kuuluvaa systemaattista ohjausta sisältäen perehdyttävän opintojakson, tulokeskustelun ja kehityskeskustelut vuosittain.

 • Perusohjausta hoitavat pääosin ryhmäohjaajat.
 • Syventävästä ohjauksesta, mm. opintojen solmukohdissa vastaavat opinto-ohjaajat ja koulutuspäälliköt.
 • Tiedostusta ja neuvontaa on tarjoilla amk:n verkkosivuilla ja opintotoimistossa.
 • Ryhmäohjaajat, opinto-ohjaajat, koulutuspäälliköt ja terveydenhoitajat toimivat yhteistyössä, jolloin opiskelijalle pyritään tarjoamaan riittävästi täsmäohjausta.
Opinto-ohjaajien vastaanottoajat

Liiketalous:

Opinto-ohjaaja, lehtori, Peter Smeds

Vastaanotto Wolffintie 30, huone A1108

Varaa aika

Tekniikka:

Opinto-ohjaaja, lehtori, Henrik Niemelä

Vastaanotto Wolffintie 30, huone B1035. Klo 14:00 jälkeen käynti takakäytävältä (luokkaa B1057 vastapäätä)

Varaa aika

Sosiaali- ja terveysala:

Opinto-ohjaaja, Ritva Alaniemi

Vastaanotto Aleressa Wolffintie 31, huone A358.

Aikaa varatessasi lisää kommenttikenttään tieto siitä, tuletko käymään vai haluatko ohjauksen zoomissa tai puhelimitse.

Varaa aika

 

Huom! Opinto-ohjaajan vastaanottoajan voit varata sähköisesti alla olevasta linkistä. Valitse sieltä oman yksikkösi ohjaaja. Tarvittaessa opinto-ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan myös muina aikoina. Kesäaikana vastaanottoajat ovat suljetut.

Ryhmänohjaajan ohjauskeskustelujen lomakkeet

Ryhmänohjaajan kanssa käydään säännönmukaisesti ohjauskeskustelut, joita ovat tulokeskustelu opintojen alussa ja kehityskeskustelu kerran vuodessa.

Ennen tulokeskustelua ja kehityskeskustelua tulosta lomake tältä sivulta ja valmistaudu keskusteluun hyvin. Tulosta myös Pakista HOPSin sisältö ja ota se mukaasi.

Tarvittavat lomakkeet

Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina

Vinkkejä opiskelutaitoihin sekä opiskelutaitoillat verkossa.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 90

Ryhmänohjaajat opiskelijoiden tukena

Opiskelijoiden ohjauksessa ryhmä­ohjaajan osuus on merkittävä, sillä tavoitteena on opintojen kohtuullinen eteneminen ja valmistuminen. Ryhmäohjaaja on lähellä opiskelijoita oleva tuttu ja turvallinen henkilö, jonka puoleen opiskelijan on luontevaa kääntyä opintojen solmukohdissa ja ongelmatilanteessa, tai kun on kysyttävää. Ryhmä toimii myös turvaverkkona tarjoten myös vertaistukea, joka lisää opiskelijan hyvinvointia.

Pääajatuksena on, että koko opintojen ajan ryhmäohjaaja käy jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, jolloin yhdessä pysäh­dytään tarkastelemaan, missä vaiheessa kunkin opiskelijan opinnot ovat. Ensimmäisenä vuonna on syyslukukaudella tulokeskustelu ja keväällä kehityskeskustelu. Opintojen jatkuessa sään­nönmukaisesti on koko opiskelijan polun ajan yksi kehityskeskustelu lukuvuodessa. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus keskustella tulevista suunnitel­mistaan ja valinnoistaan sekä arvioida omaa työskentelyään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa.

Uusien opiskelijoiden ryhmänohjaajat (2022-2023)

Liiketalous, päivätoteutus

 • LT2022-1A Timo Malin
 • LT2022-1B Timo Malin
 • LT2022-1C Päivi Auranen
 • LT2022-1D Päivi Auranen

International Business

 • IB2022-1A Camilla Harald
 • IB2022-1B Erik Wahlman

Tietojenkäsittely

 • TK2022-1A Antti Mäkitalo
 • TK2022-1B Antti Mäkitalo

Liiketalous monimuodot ja verkkototeutus

 • LT2022-1W Marika Teirfolk-Naarmala
 • LT2022V-1T Pia Liedes

Sairaanhoitaja

 • SH2022-1A Johanna Latvala
 • SH2022-1B Kirsi Lehtola

Sosionomi

 • SA2022-1A Heidi Blom
 • SA2022-1B Susanna Weber

Tekniikka

 • ET2022-1 Juho Heiska
 • IT2022-1 Smail Menani
 • KT2022-1 Petri Saari
 • ST2022-1 Mikko Västi
 • ST2022v-1 Juha Ramsila
 • TT2022-1 Jarmo Mäkelä
 • TT2022v-1 Ghodrat Moghadampour
 • YT2022-1 Minna Uimonen

Ryhmänohjaajille